Økologi skaber vækst og job og brander kommunen

Økologi kan være et stærkt brand for kommunen og tiltrække nye borgere, virksomheder og flere turister.

Økologisk Landsforening foreslår: Gør økologien til et erhvervspolitisk indsatsområde.

Økologi kan skabe et stærkt borger-brand, et stærkt tilflytter-brand, et stærkt turisme-brand og et stærkt erhvervs-brand.

Vidste du, at det er 780.000 børnefamilier i Danmark, der er den altdominerende drivkraft for væksten i salget af økologi [1]? Mange af de unge, der nu bliver forældre, er selv vokset op med et basisniveau af økologi. De går nu all in på øko-mad og giver det videre til deres børn. Det er et utroligt stærkt udgangspunkt for økologiens udvikling i både markedet og marken – nu og i fremtiden. Børnefamilierne søger økologien og alt det gode den bringer med sig. En undersøgelse lavet af YouGov for Fødevarestyrelsen viste, at 72 procent af den danske befolkning bakker op om mere økologi i de offentlige køkkener[2].

”Selvfølgelig har jeg valgt en børnehave der tilbyder økologisk madordning. Spor af sprøjtegifte i mad til vores børn, bestræber vi os på at undgå såvel hjemme som ude. Det handler om mine børns sundhed!” Kamilla, mor til to, Sygeplejerske.

Gram Slot har skabt massiv vækst

Kommuner har mulighed for at udnytte økologisk produktion som erhvervspolitisk indsatsområde og udvikle både landbrug og virksomheder.

Gram Slot i Sønderjylland er et eksempel på, hvordan økologi skaber arbejdspladser. På slottet er man gået fra 0-70 fuldtidsansatte de seneste otte år, og man havde i 2015 100.000 besøgene turister på slottet[3]. Aktieselskabet Gram Slot har en årlig omsætning på 70 millioner kroner, hvilket er et resultat af at satse på økologi, bæredygtighed og turisme.

Hos Økologisk Landsforening har 50 små- og mellemstore virksomheder fået hjælp til udvikling af ca. 400 produkter fra Økologisk Fødevarerådgivning de seneste to år. 72 procent af de virksomheder som har modtaget hjælp har siden haft vækst i omsætningen. I alt er virksomhedernes omsætning steget med 483 mio kroner - samt en stigning i medarbejdere på 25 procent.

En undersøgelse lavet at VisitDenmark viste, at 39 procent af turister i Danmarks kystområder er rejst mod vandkanten med madoplevelser som motiv for deres rejse[4] .

De økologiske Spisemærker giver mulighed for markedsføring og er med til at skabe synlighed omkring en kommunes eller arbejdsplads’ arbejde med økologi.

Et veldefineret værdigrundlag sætter kommunen på Danmarkskortet, både når det gælder tiltrækning af børnefamilier, udvikling af arbejdspladser og turisme.

Få hjælp med omlægning til økologi

Hos Økologisk Landsforening tilbyder vi omlægningstjek i samarbejde med kommuner og har god erfaring med at koble kommunens ønsker sammen med det lokale erhvervsliv.

Kontakt vores økologikonsulent for mere information.

KILDER:

[1] Jakob Brandt (2016). Børnefamilierne driver væksten. Økologi & Erhverv nr. 593. http://okologi.dk/media/1122935/oekologi-erhverv-nr-593.pdf

[2] file://sbs-2011/netdata/Kommunikationsafdeling/Lokalpolitik/Inspirationskatalog/1.%20køkkenomlægning/Flertallet%20vil%20have%20økologi%20i%20offentlige%20køkkener.pdf

[3] http://landbrugsavisen.dk/%C3%B8konomi/godsejer-vil-redde-dansk-landbrug-l%C3%A6g-det-hele-om-til-%C3%B8kologi

[4] http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/madoplevelser-paa-ferien-i-danmark