Randers Kommune

Her får du overblikket over de politiske kandidaters holdning til økologi i kommunalvalgkampen.

Siden opdateres i takt med, at vi modtager besvarelser fra kandidaterne.

Dansk Folkeparti

Susanne Nielsen

 

Enhedslisten

Frida Valbjørn Christensen

Kalle Nielsen

Børge Andersen

Karina Hjorth

Simon Hviid Justesen

 

Konservative

Elisabeth Bach Brandt

Karsten Ulstrup Kristensen

 

Liberal Alliance

Anders Burlund

 

SF

Rosa Lykke Yde

Signe My Scharling Bernberg

 

Socialdemokratiet

Ellen Petersen

Henrik Leth

Inge-Lise Christensen

Mikael Firlings Mouritsen

 

Velfærdslisten

Tine Vinstrup

Trine Jensen

 

Venstre

Jens Peter Hansen

Lars Søgaard 

 

Dansk Folkeparti

Susanne Nielsen

     

 

Enhedslisten

Frida Valbjørn Christensen

     

Uddybende kommentarer:

"Økologisk omstilling, er et af de meget vigtige politiske emner, for mig. Det er nemmelig afgørende for fremtiden, at der sker noget, i en fart, på dette punkt. Kloden bliver mere og mere skadet.
Jeg ønsker også at der skal være plads til mine kommende oldebørn om mange år! Det er alles ansvar, derfor er det også en kommunal opgave, at tage hånd om miljøet og den økologiske omstilling"

Kalle Nielsen
     

Uddybende kommentarer:

"I Randers Kommune har vi i en initiativgruppe (med udgangspunkt i samtaler i Fb-gruppen ""En bæredygtig Randersegn"") oprettet et tværpolitisk bæredygtigheds-netværk med fokus på de kommunalpolitiske muligheder for at understøtte den bæredygtige udvikling i Randers Kommune. Initiativet har nu opbakning og repræsentanter for følgende partier og lokalpolitiske lister: Enhedslisten, Velfærdslisten, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, samt positivt tilsagn fra Det Radikale Venstre om muligt senere indtræden. Initiativets Facebook side hedder: ""Bæredygtig Randers Kommune"". ""Bæredygtig Randers Kommune"" ligger helt i tråd med Enhedslistens arbejde for et økologisk Danmark og vores arbejde med at skabe realpolitik baseret på reelle vælgerflertal på tværs af partier og lister."

Børge Andersen 
     

Uddybende kommentarer:

Økologiske producenter og økologiske forhandlere bør organiseres og forbrugerne bør også samles i foreninger.

Karina Hjorth 
     

Simon Hviid Justesen
       

 

Konservative

Elisabeth Bach Brandt

      

Uddybende kommentarer:

"Jeg hedder Elisabeth Bach Brandt, er 19 år gammel og født og opvokset i Randers. Jeg stiller op til det kommende kommunalvalg for Det Konservative Folkeparti. Jeg vil kæmpe for de unge! Og kæmpe for at gøre Randers mere attraktiv som studieby og tiltrække flere unge til Randers. https://www.facebook.com/stemelisabeth/"

Karsten Ulstrup Kristensen

     

 

Liberal Alliance

Anders Burlund

Uddybende kommentarer:

Jeg er som sådan ikke uenig i mange af spørgsmålene, men det skal ses i sammenhæng med mange andre ting. Sker det frivillig uden ekstra omkostninger er jeg for økologi.

 

SF

Rosa Lykke Yde

     

Uddybende kommentarer:

Læs mere på SF-randers.dk

Signe My Scharling Bernberg

     

Uddybende kommentarer:

"Bæredygtighed og nedsættelse af C02 er en utrolig vigtig prioritering for SF. Derfor vil vi i den kommende periode arbejde for at flere vil benytte den kollektive trafik, og at denne bliver mere bæredygtig. Vi vil derfor arbejde for, at busserne i Randers vil overgå til mere bæredygtige energikilder som naturgas eller tram-bus (elektrificeret bus). SF vil også arbejde for at vi får mere bæredygtig grøn energi i kommunen, og initiativer som indbefatter solenergi og vindenergi vil i reglen have stor prioritet hos SF. På sigt har SF den målsætning, at Randers kommune bliver 100% selvforsynende med grøn energi." læs mere om vores grønne politik på http://www.sf-randers.dk/politisk-program-kv17 eller skriv til mig på signebernberg@gmail.com for yderligere spørgsmål eller idéer.


Socialdemokratiet

Ellen Petersen

     

Henrik Leth 
     

Uddybende kommentarer:

"http://www.brakvand.com/index.php/nyt/1870-kv17-gront-valggrundlag. Se også FB Henrik Leth"

Inge-Lise Christensen
     
 

Mikael Firlings Mouritsen

     

 

Velfærdslisten

Tine Vinstrup

     

Uddybende kommentarer:

Er med initiativtager til en tværpolitisk tænketank-Bæredygtig Randers kommune. Udover omlægning til økologi vil jeg gerne arbejde for større dyre velfærd. Vil arbejde for Randers går i en mere bæredygtig retning. https://www.facebook.com/tinevinstrupvelferdslisten/?fref=ts

Trine Jensen

     

 

Venstre

Jens Peter Hansen

     

Uddybende kommentarer:

Køkkener kan med konventionelle fødevarer opnår samme fordele som økologiske. De fleste øko fødevarer udleder 25-30 % mere CO2 end tilsvarende konventionelt produkt, Torben Chrintz, videnchef for klimatænketanken Concito.

Lars Søgaard

     

Uddybende kommentarer:

Jeg er ikke modstander af økologi. Jeg mener bare ikke at de skal have fortrin fremfor andet landbrug. Kommunen bør i min optik ikke skelne mellem økologi eller ikke-økologi. Kommunen skal indkøbe hvor vi får mest for pengene om det så er øko eller ikke-øko.