CASE - Odense

Økologi som løftestang for kommunens fælles ambitioner og bedre måltider

Odense Kommune viser, at prioritering af velsmagende og sund mad til borgerne går hånd i hånd med at passe på miljøet, med udgangspunkt i økologi, bæredygtighed og lokale råvarer. På den måde løser økologien flere af kommunens udfordringer på samme tid. Det er klog velfærd.

”Vi skal sammen skabe bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet i nye samarbejdsrelationer. Heldigvis har vi mange forbilledlige eksempler, der viser, at det ikke bare er kommunen, men hele byen, der vil den bæredygtige vej. Det giver troen på, at det nok skal lykkes Odense at nå vores mål. At arbejdet for et bæredygtigt Odense bliver en del af byens vækst”, siger borgmester Anker Boye.

Odense kommune har siden 2014 arbejdet med omlægning til økologi i kommunens professionelle køkkener drevet af Rådmand for Ældre- og Handicap Brian Steen Nielsen og Kost- og Måltidsansvarlig Gitte Breum.
Kommunen er hver dag ansvarlig for at der bliver serveret 2.500 måltider med en økologiprocent på 30-60% for kommunens ældre og handicappede, ligesom alle kommunens kantiner arbejder frem mod målet om 60% økologi.

Odense Kommune blev i marts 2016 tildelt årets Øko-pris af Økologisk Landsforening for deres ambitiøse arbejde med at indføre økologi i kommunens professionelle køkkener.


Mad og Måltidskvalitet
”Ingen skal kede sig i munden”, siger Mad og Måltidsansvarlig i Odense Kommune Gitte Breum. ”Maden skal være en nydelse og måltidet en oplevelse som er med til at give livskvalitet”.

Odense Kommune har arbejdet målrettet med omlægning til økologi i kommunens køkkener siden 2014.
Der har været fokus på uddannelse og involvering af alle medarbejdere i rejsen frem mod 60 procent økologi. I 2015 modtog Odense Kommune støtte fra Natur Erhvervstyrelsen til at efteruddanne køkkenpersonale i økologisk køkkendrift. Efteruddannelsen er foregået i samarbejde med omlægningskonsulenter fra ØKO++.

”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de engagerede folk fra Odense Kommune. De er dybt professionelle, og når én målsætning er nået, har de sat sig nye, høje ambitioner. Jeg er stolt af de resultater der i fællesskab er blevet skabt”, siger Birte Brorson, omlægningskonsulent i Øko++.

Når man arbejder med økologiomlægning betyder det at man laver mad fra bunden med friske råvarer. Det sikrer mad af højere kvalitet, som smager bedre, hvilket er vigtigt, når man laver mad til ældre og småtspisende borgere. Odense Kommune arbejder hele tiden på at finde nye løsninger og udvise ansvarlighed både i forhold til indkøb, madlavning, menuplanlægning og madspild.

Forskning viser, at når et køkken omlægger til økologi, bliver maden samtidig sundere fordi der, gennem omlægningen, kommer en sundere menu-sammensætning.

Det øgede fokus på økologi kan kommunens borgere mærke ved, at maden har fået et kulinarisk løft. Maden smager godt og ser godt ud på tallerkenerne. Når man arbejder med råvarer i sæson, giver det mulighed for at vække gode måltidsminder hos byens borgere. Fx når der serveres brunkål om vinteren og stegt flæsk med persillesovs til Valdemars dag. Samtidig kan man være sikker på, at maden ikke indeholder rester af sprøjtegifte, eller har bidraget til forurening af grundvandet.

”Omlægningen har haft den positive virkning, at beboerne spiser mere. Endda mere end vi havde forventet” siger Christel Hjort, koordinerende leder i Byens Køkken. At der bliver spist mere mad er vigtigt, når man som Byens Køkken primært laver mad til ældre- og småtspisende mennesker.

Omlægningen til økologi i kommunens køkkener er en del af kommunens vision i Miljøpolitik 2012. Økologien har en gennemgående rolle i kommunens indkøb af fødevarer, tilberedning af sund og klimavenlig mad, beskyttelse af grundvandsressourcer og biodiversitet samt sikring af grønne, rekreative områder.

Kommunens mål er bl.a.:  

Flere økologiske og klimavenlige fødevarer. Ambitionen er, at 60% af råvarerne skal være økologiske i 2020. I kommunen arbejder man aktivt på at få lavet indkøbsaftaler med lokale avlere, så byens køkkener kan lave mad med dejlige fynske råvarer. På nuværende tidspunkt er der lavet aftaler om økologiske fynske æbler, mel, blommer og kartofler.

Fordobling af de økologiske arealer frem mod 2020. Odense Kommune er den største jordejer i kommunen og et af kommunens mål er, at der skal ske en fordobling af de 635 hektar økologisk dyrkede arealer i kommunen frem mod 2020. Samtidig stiller kommunen egne arealer til rådighed for at teste alternative virkemidler. 

Grundvandet og biodiversiteten. En stor og vigtig udfordring i Odense Kommune er at beskytte grundvandet og biodiversiteten. For at reducere nedsivning og forurening af grundvand arbejder kommunen med skovrejsning og fritholdelse af sårbare arealer for byvækst. Samtidig sikres byens borgere grønne, rekreative arealer. Arbejdet sker i samarbejde mellem Odense Kommune, Vand Center Syd, vandværkerne, erhvervslivet, landbrug og borgere. Kommunen stiller krav om økologisk og pesticidfri dyrkning på kommunens arealer og arbejder på at skabe en god økologisk tilstand i vandmiljøet og naturen.

I en by, der skal være tættere befolket, er det særligt vigtigt, at Odenses grønne struktur bevares og udvikles, og at flere funktioner kan være og styrke hinanden på samme arealer. Friarealerne skal være mødesteder for borgerne, hvor de bliver sundere, fysisk og mentalt.

 

KILDER:

https://issuu.com/helenestarostka/docs/i_den_gode_smags_tjeneste__odense_k

http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Diverse_materialer_til_download/Vidensynte_WEB_2015__Fuld_laengde_400_sider.pdf

https://issuu.com/tjclausen/docs/miljoepolitik_odense_2012_baeredygtige_sammen?e=3451018/2686971