Ledelsessekretariatet

Vi varetager foreningens politiske arbejde, og organiserer samlingspunkter som generalforsamling og temadage. Desuden sikrer vi den gode kontakt til vores samarbejdspartnere.

Vi arbejder på fire hovedområder:

  • Vi varetager i samarbejde med bestyrelse og brancheudvalgene foreningens politiske og organisationspolitiske arbejde.
  • Vi arbejder sammen med bestyrelse og fagudvalg om at videreudvikle produktionen og sikre et troværdigt produktionsgrundlag og troværdige regler - både i Danmark og i EU.
  • Vi organiserer foreningens vigtige samlingspunkter som generalforsamling, halvårsmøder og temadage.
  • Vi sikrer god kontakt til samarbejdspartnere og arbejder for at skabe opbakning til økologi.