Økonomichef

Er du klar til at udfolde dit potentiale og tage næste skridt i din karriere som økonomichef i en ambitiøs og indflydelsesrig interesseorganisation?

I Økologisk Landsforening brænder vi for at gøre en forskel. For natur og grundvand. Og for dig og din familie. Derfor har vi gjort Danmark til verdens førende økologination. Nu vil vi skridtet videre. Økologien vækster kraftigt, og med en nuværende markedsandel på 10 % vil vi skabe endnu bedre økologi til endnu flere danskere. Vil du være med?

Dine arbejdsopgaver

Som økonomichef i Økologisk Landsforening får du ansvaret for:

  • Økonomistyring
  • Budgetlægning
  • Årsregnskaber
  • Månedlige budgetopfølgninger
  • Foreningens IT-systemer og aftaler med underleverandører
  • Løbende kontakt med revisor og bankforbindelse

Sammen med dit team understøtter du bestyrelsen, direktionen og lederteamet med analyser, nøgletal, konsekvensberegninger og beslutningsoplæg. Du leder Økonomiafdelingen, og med dig i spidsen har dit erfarne trekløverteam ansvar for fakturering, bogføring, løn, momsafregning og controlling.

Efter flere års vækst har vi påbegyndt en nødvendig professionalisering af vores ledelsesplatform og styringsredskaber. Som projektorganisation er en stærk finansiel styring, herunder ressourcestyring, afgørende for foreningens økonomi, og du får en central rolle i ledelsen med selvstændigt ansvar for videreudviklingen af vores tidsregistreringssystem og den finansielle rapportering. Du arbejder af samme grund tæt sammen med vores projekt- og HR-chef og resten af lederteamet omkring såvel ressourcestyring som udviklingen af faktabaserede beslutningsprocesser baseret på relevante økonomiske analyser og nøgletal.

Du vil referere til den administrerende direktør og indgå i et stærkt lederteam bestående af en kombination af erfarne og nye kræfter med ansvar for hhv. markedsfremme, landbrugsudvikling, kommunikation, politisk arbejde, projekter og HR.

Vores forventninger til dig

Du har flere års erfaring med økonomistyring i en projektdreven organisation. Som forening er en stor del af vores finansiering afhængig af samarbejdet med eksterne fonde, og som økonomichef har du ansvaret for at håndtere udefrakommende revision fra bevillingsgivere. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med ekstern projektfinansiering.

I Økologisk Landsforening er ledelse en vigtig og prioriteret disciplin. Derfor ser vi gerne, at du har ledelseserfaring og trives med ansvaret for den løbende kompetenceudvikling og motivation af dit team. Som leder skaber du gode arbejdsforhold for din organisation.

Du er analytisk, struktureret og god til at forventningsafstemme med interessenter og prioritere blandt dine mange opgaver. Du har god forretningsforståelse, kan understøtte fremtidig forretningsudvikling med relevante businesscases og -modeller og formår at tænke strategisk og bidrage i strategiprocesser. Som ansvarlig for foreningens IT-systemer har du en god forståelse for udvikling og vedligeholdelse af systemer og kan imødese og understøtte fremtidige behov. Samtidig er du nysgerrig på arbejdet i et demokratisk folkevalgt system, hvor strategiske beslutninger kræver involvering. 

Din baggrund, personlighed og øvrige kompetencer

Dit uddannelsesmæssige fundament er f.eks. cand.merc. eller cand.oecon. Derudover har du minimum 3 års erfaring som regnskabs- eller økonomiansvarlig og gerne 2 års ledelseserfaring.

Som person er du servicemindet, positiv og løsningsorienteret. Du er resultatorienteret, forstår at udfordre sagligt og professionelt, har gode samarbejdsevner og kan agere på såvel operationelt som strategisk plan.

Da vi har internationale projekter, som du vil blive involveret i, taler og skriver du engelsk på forhandlingsniveau. Erfaring med implementering af tiltag i forhold til persondataforordningen vil være en fordel. Det samme gælder, hvis du har kendskab til IT-systemer som Navision, TimeOut, GroupCare, Nova og MS-pakken. Vi anvender Danløn til lønberegning.

Det praktiske

Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt, og vi behandler derfor indkomne ansøgninger løbende. Der er tale om en fuldtidsstilling, løn matchende dine kvalifikationer og fleksible arbejdsforhold.

Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til job@okologi.dk og skriv venligst ”økonomichef” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Helle Friberg på telefon 20 30 83 56.

 

Kort om os

Økologisk Landsforening er en organisation for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere, som gennem årene har skabt væsentlige resultater politisk, i landbruget og på dagligvaremarkedet. Vores vision er en verden, der tænker og handler økologisk. Med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse baner vi vej for mere og bedre økologi – til glæde for mennesker, dyr og vores jord. Foreningen har 3.500 medlemmer og 65 ansatte. Vi holder til i det gamle rådhus på Silkeborgvej 260 i Aarhus.