Æg- og fjerkræudvalget

Æg- og fjerkræudvalget er et af Økologisk Landsforenings 6 faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalgets medlemmer er valgt blandt de økologiske æg- og fjerkræsproducenter.

Opgaver

Æg- og fjerkræudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk æg- og fjerkræproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold inden for økologisk æg- og fjerkræproduktion
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter
  • Opsamling og udbredelse af viden og erfaringer
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Arbejde aktivt med faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter
  • Styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk æg- og fjerkræproduktion
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologisk æg- og fjerkræproduktion til fag- og dagspressen
  • Udvalget bidrager til at gennemføre foreningens strategi.

Via fagudvalgene er det muligt at bringe budskaberne fra det praktiske landbrug direkte ind i foreningens arbejde og derfra videre til myndigheder, organisationer, forskere, rådgivere, presse og forbrugere.

Udvalgsmedlemmer