Æg- og fjerkræsudvalgets indsatsområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Finansiering af fjerkræprojekter

  • Æg og fjerkræudvalget vil have fokus på finansiering af fjerkræprojekter (nye fjerkræstalde og ombygning af eksisterende) – banker og kreditinstitutioner skal være opdateret på at belåningsgrundlaget ikke kun skal handle om jordtilliggende. Udvikling- og afsætningspotentiale bør også være et vigtigt element.

Vilkår for æg- og slagtekyllingeproducenter

  • Æg og fjerkræudvalget vil løbende arbejde for optimale vilkår for æg- og slagtekyllingeproducenter – også med fokus på små producenter. Vi skal som udvalg løbende have fokus nye tiltag og eksisterende vilkår, som er til ugunst for vores produktion og produktionsvilkår.

Regelsæt for kyllinger og hønniker

  • Udvalget vil arbejde med regelsættet for kyllinger og hønniker

Foderregler

  • Udvalget vil fortsætte debatten om foderreglerne til debat. Og sikre at de nye regler opfylder de krav/ønsker som økologerne har?

Miljø

  • Udvalget vil skal have opmærksomhed på debatten om miljø/ophobning af næringsstoffer i udearealet.

 Prøveudtagning

  • Arbejde for at procedurerne omkring prøveudtagning for orm i æg, sker på et realistisk grundlag

 Nye producenter

  • Sætte fokus på nye producenter, herunder også producenter med mobil prodktion – sikre at de får et naturligt tilhørsforhold til udvalget og foreningen.

 Velfærd

  • Fokus på velfærd i hønsestalden, herunder brystbensfrakturer.

Staldpligt

  • Udvalget vil tage debatten om staldpligt i forbindelse med fugleinfluenza – kan vi sikre lempeligere forhold uden at gå på kompromis med sundheden.

Fjerkræ i Europa

  • Studietur for at blive inspireret af hvordan man har økologisk fjerkræ i et eller flere lande i Europa.