Æg- og fjerkræsudvalgets indsatsområder 2015-16

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2015-2016.

Udvalget har for arbejdsåret 2015-2016 følgende primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde:

  • Æg og fjerkræudvalget vil have fokus på finansiering af fjerkræprojekter (nye fjerkræstalde og ombygning af eksisterende) – banker og kreditinstitutioner skal være opdateret på at belåningsgrundlaget ikke kun skal handle om jordtilliggende. Udvikling- og afsætningspotentiale bør også være et vigtigt element.

  • Æg og fjerkræudvalget vil løbende arbejde for optimale vilkår for æg- og slagtekyllingeproducenter. Vi skal som udvalg løbende have fokus nye tiltag og eksisterende vilkår, som er til ugunst for vores produktion og produktionsvilkår.

  • Æg og fjerkræudvalget vil arbejde for at alle producenter bliver en del af businesstjek – businesstjek giver når mange er med, et godt billede af erhvervets vilkår, og er samtidig et nyttigt værktøj til den enkelte landmand til vurdering af egne resultater.

  • Æg- og fjerkræudvalget vil løbende arbejde for at der ikke bliver mangel på opdræt, hvilket vil bremse udviklingen i branchen.

  • Æg- og fjerkræudvalget vil støtte indsatsen for at fremskaffe mere dansk produceret økologisk protein – i den forbindelse vil udvalget sætte foderreglerne til debat. Opfylder de nuværende regler de krav/ønsker som økologerne har?

  • Æg- og fjerkræudvalget vil arbejde for at der bliver iværksat projekt om grovfoder og et projekt som i bred forstand beskriver hvordan man ”bliver” økologisk fjerkræproducent og/eller økologisk slagtekyllingeproducent.

  • Æg- og fjerkræudvalget vil undersøge om udvalget kan bruge Facebook som medie til at kommunikere og være i dialog med foreningens æg- og fjerkræmedlemmer.