Frugt-, bær- & grøntudvalget

Frugt-, bær- & grøntudvalget er et af Økologisk Landsforenings seks faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalget er sammensat af økologiske frugt-, bær- og grøntproducenter

Opgaver

Frugt-, bær- & grøntudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk planteproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold inden for frugt-, bær og grønt.
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter
  • Opsamle og udbrede viden og erfaringer
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Agere sparring til faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk frugt-, bær og grønt.
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologisk frugt-, bær- og grøntproduktion til fag- og dagspressen.
  • Organisere et årligt møde med behandling af fagligt relevant emne, hvor foreningens medlemmer inden for økologisk frugt-, bær- og grøntproduktion inviteres til deltagelse. Møderne skal medvirke til at øge nærhed og lokal involvering.
  • Bidrage til at gennemføre foreningens strategi.

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Udvalgsmedlemmer