Frugt-, bær- og grøntudvalgets indsatsområder 2015-16

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2015-2016.

”Op i gear med frugt, bær og grønt i Danmark”

Frugt-, bær- og grøntudvalget vil arbejde for at danske producenter i fremtiden kan matche efterspørgslen. Det kan handle om at eksisterende producenter udvider produktionen, men også at nye producenter kommer til.

Overblik og kortlægning

Frugt-, bær- og grøntudvalget vil skabe overblik over produktion af økologisk FBG i Danmark, med udgangspunkt i afgrødekoder på de økologiske afgrøder (kortlægning).

Mentorordning

Mentorordning for nye producenter/samt unge nye producenter

Auktionsplan

Auktionsplan for økologisk frugt og grønt

Erstatningsspørgsmålet i sagen om baggrundsforurening

Sagen om baggrundsforurening skal følges helt i mål – med fokus på erstatningsspørgsmålet samt ophævelse af de frivillige aftaler til lov.

Jordforbedring

Jordforbedring, jordens frugtbarhed og kompost skal være i fokus.