Frugt-, bær- og grøntudvalgets indsatsområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Udvalget har for arbejdsåret 2017 - 2018 følgende primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde:

Grøngødning og jordfrugtbarhed

  • Herunder også mobil grøngødning, finde de rigtige afgrøder og teknologier. Vi skal arbejde mere med formidling til forbrugerne omkring dette emne.

Recirkulering af næringsstoffer

  • Tilskynde at man kommer videre med recirkulering af næringsstoffer – vi skal have lagt nogle klare grænseværdier, og der skal arbejdes med formidling i forhold til forbrugerne

Udvikling af frø

  • Udvalg vil sætte fokus på udvikling af frø – udvalget vil gerne være facilitator på dette område. (Udvalget vil koordinere i forhold til foreningen ”Frøsamlerne”.

Hvor skal økologien hen?

  • Udvalget vil det kommende år arbejde aktivt med at udpege nogle områder hvor økologien kan/skal udvikle sig inden for FBG udvalget. Det skal ses i sammenhæng med at man på andre område laver brancheaftaler.

Udvikling af økologisk frugtavl

  • Udvalget vil bidrage aktivt til udvikling af økologisk frugtavl. En indsats der både omfatter aktiv stillingtagen til mulige plantebeskyttelsesmidler og fremme af forsøg og forskning, der skal gøre det muligt, at drive økologisk frugtavl uden brug af plantebeskyttelsesmidler eller så vidt muligt begrænse sig til at anvende lavrisiko- og basisstoffer.

Mentorordning

  • Mentorordning for nye producenter/samt unge nye producenter inden for FBG området. Tilskynde unge og nye producenter til at besøge igangværende virksomheder.

Baggrundsforurening

  • Fortsat fokus på sagen om baggrundsforurening, som skal følges helt i mål – med fokus på erstatningsspørgsmålet samt ophævelse af de frivillige aftaler til lov.