Kødudvalget

Kødudvalget er et af Økologisk Landsforenings seks faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalgets medlemmer er valgt blandt de økologiske kødproducenter.

Kødudvalget inkluderer kvæg, får og ged, men ikke svin og slagtekyllinger, der repræsenteres af deres egne udvalg.

Opgaver

Kødudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk mælkeproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold, dyrevelfærd m.m.
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter.
  • Opsamle og udbrede viden og erfaringer.
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Agere sparring til faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk kødproduktion.
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologisk kødproduktion til fag- og dagspressen.
  • Organisere et årligt møde med behandling af fagligt relevant emne, hvor foreningens medlemmer inden for økologisk kødproduktionen inviteres til deltagelse. Møderne skal medvirke til at øge nærhed og lokal involvering.
  • Arbejde med sikring af arealtilgængelighed for økologiske producenter.
  • Bidrage til at gennemføre foreningens strategi.

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Udvalgsmedlemmer