Kødudvalgets indsatsområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Ændring af vægtgrænse

  • Kødudvalget vil arbejde for ændring af vægtgrænserne, så de økologiske kødproducenter får bedre muligheder for at opnå præmier (tilskud). Have fokus på klassificering af stude i forhold til tyrekalve klassificering

Alternativ afsætning

  • Kødudvalget vil styrke indsatsen med alternativ afsætning – gerne i samarbejde med foreningens Markedsafdeling

Brancheaftale

  • Udvalget vil være aktiv i forhold til arbejdet med brancheaftale samt foreningens arbejde med udvikling af økologien.

Klima

  • Udvalget vil gøre en indsat for hvorledes vi kan blive mere konkrete på klimaområdet. Hvordan kommunikerer vi?

Racer

  • Passer racerne i forhold til økologiske driftsform (i forhold til jord og den måde vi afgræsser på.)