Kødudvalgets indsatsområder 2015-16

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2015-2016.

Ændring af vægtgrænse

Kødudvalget vil arbejde for ændring af vægtgrænserne, så de økologiske kødproducenter får bedre muligheder for at opnå præmier (tilskud).

Erfaringer med krydsningsforsøg

Kødudvalget vil samle erfaringer med krydsningsforsøg, set i lyset af brugen af kønssorteret sæd.

Sædskifte

Kødproduktion i planteavlerens sædskifte, få den genberegnet.

Alternativ afsætning

Kødudvalget vil styrke indsatsen med alternativ afsætning – gerne i samarbejde med foreningens Markedsafdeling.

Tyrekalve

Have fokus på klassificering af stude i forhold til tyrekalve klassificering.