Mælkeudvalget

Mælkeudvalget er et af Økologisk Landsforenings seks faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalget er sammensat af økologiske mælkeproducenter, som er leverandører til de mejerier, der forarbejder økologisk mælk.

Opgaver

Mælkeudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk mælkeproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold, dyrevelfærd m.m.
  • Opsamle og udbrede viden og erfaringer.
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Arbejde aktivt med faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Agere sparring til faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Udvalgets arbejde skal styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk mælkeproduktion.
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologisk mælkeproduktion fag- og dagspressen.
  • Organisere et årligt møde med behandling af fagligt relevant emne, hvor foreningens medlemmer inden for økologisk mælkeproduktion inviteres til deltagelse. Møderne skal medvirke til at øge nærhed og lokal involvering.
  • Bidrage til at gennemføre foreningens strategi.

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Udvalgsmedlemmer