Mælkeudvalgets indsatsområder 2015-16

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2015-2016.

Mælkeudvalget vil have fortsat fokus på emnerne i auktionsplanen fra 2014

  • Politikere: Fair konkurrence om jord, tak
  • Detailhandelen: Nytænkning, fairness, og gennemskuelige priser
  • Mejerier: Fortsat offensiv tilgang til innovation og salg
  • De økologiske mælkeproducenter: Innovation og nytænkning om effektivitet og værdiskabelse
  • Banker og rådgivere: Langsigtet tænkning tak!
  • Forbrugerne: sikre forbrugernes fortsatte opbakning

Mælkeudvalget vil være aktiv i avlsarbejdet – har vi den rigtige økologiske malkeko?

Mælkeudvalget vil være aktiv i projektet: ”Sopcow” som er en del af fremtidens avlsarbejde.

N indhold i økologisk gylle?

Mælkeudvalget vil arbejde for at få klarlagt det reelle indhold i økologisk gylle.

Større udbytte af afgræsning

Mælkeudvalget vil arbejde for at de økologiske mælkeproducenterne kan få mere udbytte af at afgræsse naturarealer.

Næste generation

Mælkeudvalget vil aktiv i forhold til arbejdet med næste generation af økologer.