Mælkeudvalgets indsatsområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Udvalget har for arbejdsåret 2017-2018 følgende primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde:

Elever for økologiske mælkeproducenter

  • Fokus på ansættelse af elever for økologiske mælkeproducenter – hvordan får vi flere praktikpladser og hvordan får vi udgifterne ved at ansætte elever reduceret?

Klima

  • Arbejde med påstanden om at økologiske kødproducenter er klimasyndere.

De økologiske mælkeproducenter

  • Innovation og nytænkning om effektivitet og værdiskabelse. Denne indsats skal måske udvides til at omfatte samarbejde mellem landmænd. Mange synes det er vanskeligt at komme i gang og få lavet nogle ordentlige samarbejder. Vi skal fortsætte en holdningsbearbejdelse og vise de gode eksempler på godt samarbejde.

Forbrugerne

  • Sikre forbrugernes fortsatte opbakning. Et indsatsområde, som der løbende skal være fokus på.

Avlsarbejde

  • Mælkeudvalget vil være aktiv i avlsarbejdet – har vi den rigtige økologiske malkeko? Mælkeudvalget vil være aktiv i projektet: ”Subcow” som er en del af fremtidens avlsarbejde.

Veterinærområdet

  • Brug af smertestillende som middel til reducering af antibiotikaforbruget og også fokus på brug af orbiciler, så det ikke nødvendigvis skal være noget, som dyrlægen ordinerer.

Brancheaftale

  • Være aktiv og konstruktiv i arbejdet med brancheaftalen – målet er en ny og forbedret aftale i 2018.