Planteavlsudvalget

Planteavlsudvalget er et af Økologisk Landsforenings seks faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalget er sammensat af økologiske planteavlere.

Planteavlsudvalget inkluderer ikke frugt, bær og grønt, der repræsenteres i et selvstændigt udvalg.

Opgaver

Planteavlsudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk planteproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold og produkter inden for planteavl.
  • Bidrage til udvikling af arbejdet i Landbrugsafdelingen.
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter.
  • Opsamle og formidle viden og erfaringer.
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Arbejde aktivt med faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Udvalget skal arbejde med mindst et indsatsområde pr. år. Det eller de valgte indsatsområder angives i kommissoriet.
  • Udvalgets arbejde skal styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk planteavl.
  • Udvalget bidrager til at gennemføre foreningens strategi

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Udvalgsmedlemmer