Planteavlsudvalgets indsatsområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Jordens frugtbarhed

  • Udvalget vil arbejde for at udbrede viden om, hvordan man kan arbejde med at opbygge jordens frugtbarhed f.eks. gennem brug af efterafgrøder, kompostteknikker, mobil grøngødning, gode sædskifter og godt landmandskab.

Klima

  • Planteavlsudvalget vil aktivt arbejde med klimavinklen på økologiske landbrug herunder fremskaffe viden omkring især indlejring af kulstof i jorden, forbrug af fossile brændstoffer, klimaaftryk ved produktionsmetoder mv.

Udfasning og indfasning

  • Planteavlsudvalget skal være aktivt omkring udfasning af konv. gødning og halm samt ikke mindst indfasning af alternative gødningskilder, som forbrugerne vil acceptere. Vi skal søge viden og arbejde for at skaffe løsningerne i samarbejde med bestyrelsen og formandskabet og ønsker at blive inddraget i samarbejdet med L & F Økologisektionen om emnet.

Samarbejde mellem driftsgrene

  • Planteavlsudvalget vil arbejde for tættere samarbejde mellem de forskellige driftsgrene.

Afsætning

  • Planteavlsudvalget vil arbejde for at forbedre mulighederne for at afsætte de danske planteprodukter især proteinafgrøder og andre foderprodukter i Danmark gerne gennem samarbejde med andre økologiske landmænd

Certificering af frø og korn

  • Planteavlsudvalget vil fortsat arbejde for at ændre dansk og EU´s lovgivning om certificering af frø og korn, sådan at vi får mulighed for at lave sortsblandinger og udvikle sorter, der dækker økologernes behov omkring såsæd.

Sortsudvikling

  • Planteavlsudvalget skal bakke op om, at der bliver lavet forsøg med sortsblandinger og brugerdrevet sortsudvikling.

Kvalitet og kvantitet af økologiske planteprodukter

  • Planteavlsudvalget vil arbejde for at øge kvaliteten af de økologiske planteprodukter og kvantiteten høstet, gennem at efterspørge og arbejde for; at viden og forsøgsresultater gøres tilgængeligt for landmænd, og der udvikles og gennemføres praktiske