Planteavlsudvalgets indsatsområder 2016-17

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2016-2017.

Udfasning af konventionel gødning

Planteavlsudvalget skal være aktivt omkring udfasning af konv. gødning og halm samt ikke mindst indfasning af alternative gødningskilder, som forbrugerne vil acceptere. Vi skal søge viden og arbejde for at skaffe løsningerne i samarbejde med bestyrelsen og formandsskabet og ønsker at blive inddraget i samarbejdet med L & F Økologisektionen om emnet.

Jordfrugtbarhed

Udvalget vil arbejde for at udbrede viden om, hvordan man kan arbejde med at opbygge jordens frugtbarhed f.eks. gennem brug af efterafgrøder, kompostteknikker, mobil grøngødning, gode sædskifter og godt landmandsskab.

Samarbejde mellem driftsgrene

Planteavlsudvalget vil arbejde for tættere samarbejde mellem de forskellige driftsgrene.

Afsætning i Danmark

Planteavlsudvalget vil arbejde for at forbedre mulighederne for at afsætte de danske planteprodukter især proteinafgrøder og andre foderprodukter i Danmark gerne gennem samarbejde med andre økologiske landmænd.

Ændring af EU-lov om certificering af frø og korn

Planteavlsudvalget vil fortsat arbejde for at ændre dansk og EU´s lovgivning om certificering af frø og korn, sådan at vi får mulighed for at lave sortsblandinger og udvikle sorter, der dækker økologernes behov omkring såsæd.

Forsøg med sortsblandinger

Planteavlsudvalget skal bakke op om, at der bliver lavet forsøg med sortsblandinger og brugerdrevet sortsudvikling.

Øget kvantitet og kvalitet

Planteavlsudvalget vil arbejde for at øge kvaliteten af de økologiske planteprodukter og kvantiteten høstet, gennem at efterspørge og arbejde for; at viden og forsøgsresultater gøres tilgængeligt for landmænd, og der udvikles og gennemføres praktiske forsøg.