Svineudvalget

Svineudvalget er et af Økologisk Landsforenings seks faste landbrugsfaglige fagudvalg. Udvalgets medlemmer er valgt blandt de økologiske kødproducenter.

Opgaver

Svineudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesser indenfor området økologisk mælkeproduktion, herunder:

  • Arbejde med og have fokus på produktionsforhold, dyrevelfærd m.m.
  • Bidrage til udvikling af arbejdet i Fagligt team.
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter.
  • Opsamle og udbrede viden og erfaringer.
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.
  • Arbejde aktivt med faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter.
  • Styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk svineproduktion.
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologisk svineproduktion til fag- og dagspressen.
  • Organisere et årligt møde med behandling af fagligt relevant emne, hvor foreningens medlemmer inden for økologisk svineproduktion inviteres til deltagelse. Møderne skal medvirke til at øge nærhed og lokal involvering.
  • Bidrage til at gennemføre foreningens strategi.

Udvalget vedtager hvert år en række konkrete indsatsområder.

Udvalgsmedlemmer