Svineudvalgets indsatområder 2015-16

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2015-2016.

Hensigtsmæssig medicinindpakning

Svineudvalget vil arbejde for indsatsen for at få mere hensigtsmæssige medicinpakninger kommer i mål med et fornuftigt resultat.

Zink og kobber

Svineudvalget vil fortsat arbejde med udfordringerne omkring zink og kobber – med særlig fokus på normer for økologiske grise.

Proteinkilder

Arbejde med proteinkilder – tilvejebringelse af 100 % økologisk protein.

Skadedyr og måger

Regulering af skadedyr i farefolde.

Regulering af måger (jagttid).

Ønske om europæisk produceret Soya?

Drøftes med aftalekredsen bag brancheaftalen for økologisk svineproduktion.

”Udviklingsinitiativer for økologisk svineproduktion”

Svineudvalget vil indgå som konstruktiv part i arbejdet med ”Udviklingsinitiativer for økologisk svineproduktion” til gavn for igangværende og kommende økologiske svineproducenter.