Svineudvalgets indsatområder 2017-18

Her kan du se udvalgets primære indsatsområder, som skal være omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde i arbejdsåret 2017-2018.

Avl og kastration

  • Avl og kastration skal være et tema i udvalgets arbejde det kommende år

Zink og kobber

  • Svineudvalget vil fortsat arbejde med udfordringerne omkring zink og kobber – med særlig fokus på normer for økologiske grise. (Der er projekter i gang, som måske kan give svar på nogle af de uafklarede spørgsmål).

Proteinkilder

  • Arbejde med proteinkilder – tilvejebringelse af 100 % økologisk protein. Ønske om europæisk produceret Soya? – drøftes med aftalekredsen bag brancheaftalen for økologisk svineproduktion.

Vaccination

  • Vaccination – sætte fokus på om det giver mening med de vaccinationsprogrammer vi gennemfører. Får vi sundere dyr? vi vaccinerer mere og mere.

Dyrevelfærd

  • Udvalget vil have en definition på ”bedre dyrevelfærd” – hvad siger forbrugerne.

Indkøb af konventionelle dyr

  • Indkøb af konventionelle dyr (20% af søerne tilladt) som senere slagtes som økologiske dyr. Udvalget vil gøre en indsats for at udfase dette, så konventionelle søer ikke slagtes/afsættes som økologiske.

Græsdække

  • Indsatser for at sikre græsdække i smågrisefolde. Tilskynd til at planter med udløbere afprøves i projekt eller forsøg.

Skadedyr

  • Tilfører diverse skadedyr (rotter og lign) sygdomme til den økologiske svineproduktioner – det vil udvalget blive klogere på, i første omgang vil litteraturstudie.

Brancheaftale

  • Arbejde loyalt og aktiv for ny brancheftale, og medvirke til at den bliver implementeret.