Udvalget for gårdbutikker og lokalt salg

Opgaver

Udvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening, i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne retningslinjer og politikker, at varetage de økologiske gårdbutikkers interesser herunder:

  • Stalddørssalg og gårdbutikker med salg direkte fra gården
  • Mikroproduktion
  • Regelsæt og kontrol af ovenstående
  • Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter - specielt for denne gruppe
  • Opsamling og udbredelse af viden og erfaringer
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget
  • Agere sparring til faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter
  • Styrke netværket og sammenholdet inden for de økologiske gårdbutikker og mikroproducenter
  • Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologiske gårdbutikker og mikroproducenter til fag- og dagspressen.

Via fagudvalgene er det muligt at bringe budskaberne fra det praktiske landbrug direkte ind i foreningens arbejde og derfra videre til myndigheder, organisationer, forskere, rådgivere, presse og forbrugere.

Udvalgsmedlemmer