Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet arbejder for at skabe økologiudvikling, der forbedrer levevilkår og miljø i udviklingslande, og for at styrke omtalen i Danmark af, at økologisk jordbrug er en del af løsningen på verdens fødevarekriser og klima- og miljøproblemer.
Ifølge FN kan bæredygtig økologisk dyrkning fordoble udbyttet på et givent areal over 3-5 år, hvilket betyder en stor forskel for fattige bønder.

Hvorfor blande udviklingsarbejde og økologi?

Økologi er ikke en vestlig luksus. FN-rapporter fra UNEP viser at omlægning til økologisk landbrug i u-lande kan mere end fordoble de lave udbytter som de fattige småbønder får i dag. For den enkelte bonde er det samtidig meget billigere at dyrke økologisk end konventionelt, da han ikke skal købe sprøjtegifte og kunstgødning.

Et ofte stillet spørgsmål er, hvori forskellen på økologisk og traditionelt landbrug ligger. Traditionelt landbrug i udviklingslandene, bygger på et præmis om at der er overskudsjord til rådighed som man kan opdyrke, når de gamle marker er udpinte, og trænger til hvile. I dag er der mange steder, pga. en massiv befolkningstilvækst, ikke længere overskudsjord, og derfor bliver markerne udpinte og udbytterne falder.

Økologisk landbrug er en videnskabeligt udviklet tilgang, hvor bonden styrker jordens frugtbarhed og over tid opnår forøgede udbytter ved at bruge økologiske dyrkningsmetoder, der er nøje tilpasset de lokale biologiske processer, jord- og vejrforhold.

Om os

Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål eller ideer til udvalget eller netværket, behov for dialog om projektudvikling, fund raising, faglig information eller andet, der har at gøre med foreningens engagement i ulande.

Ulandsnetværket

Ulandsnetværket består af mere end 100 medlemmer af Økologisk Landsforening med interesse for udviklingsarbejde. Netværket tæller både landmænd, forbrugere, virksomheder, forskere og medlemmer med erfaring fra udviklingsarbejde. Vores brede vifte af kompetencer styrker vores arbejde og indsats for at fremme udviklingen af økologisk landbrug i udviklingslande.

Ulandsudvalget

Ulandsudvalget er valgt af og repræsenterer netværket. Udvalget består af seks medlemmer som vælges på årsmødet i Ulandsnetværket.

Se mere om ulandsudvalget på udvalgssiden.

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet, er sekretariatet for Ulandsnetværket og -udvalget og varetager den daglige koordinering af foreningens Ulandsengagement.