Bliv frivillig

Interesserer du dig for økologi og udviklingsarbejde? Kunne du tænke dig at opleve hvordan økologisk landbrug kan gøre en forskel for fattige bønder i den tredje verden?
Som frivillig i Økologisk Landsforening kan man engagere sig i emner som man brænder for. Her er Inge Lis Dissing på besøg hos en farmer field school i Pemba, Tanzania. Foto: Per Rasmussen

I Økologisk Landsforening vil vi gerne involvere unge under uddannelse, som interesserer sig for fødevareproduktion, fødevareforarbejdning, kommunikation, markedsføring eller fortalervirksomhed - med et økologisk perspektiv. Vi kan tilbyde og formidle et samarbejde med en af vores partnerorganisationer, enten i form af et studie- eller praktikophold.

I et studieophold er du som studerende tilknyttet en af vores partnerskabsorganisationer, hvor du gennemfører et feltstudie der er fagligt relevant, og har relation til udarbejdelsen af et studieprojekt. Projektet skal munde ud i en skriftlig rapport på engelsk, som skal deles med både partnerskabsorganisationen og ØLF, og som opfylder den aftale som blev indgået ved opholdets start.

Et praktikophold er i denne sammenhæng en mulighed for praktikanten for at få erfaring indenfor arbejdet med at fremme økologiudvikling i udviklingslande. Et praktikophold hos en af vores partnerorganisationer vil minimum være af 3 måneders varighed, for at sikre en grobund for udveksling af viden og erfaring. Under praktikopholdet indgår praktikanten i løsningen af relevante, afgrænsede opgaver i værtsorganisationen.

Et studieophold hos SATNET

"På kandidaten i Naturressourcer og Udvikling er det et krav med mindst 3 måneders feltarbejde i et uland. Jeg havde besluttet mig for ikke at tage afsted før jeg havde fundet et projekt, hvor jeg kunne bidrage med noget meningsfuldt. Da jeg hørte om projektet med gruppebaseret kapacitetsopbygning i Uganda, fangede det min interesse som en menneske- og jordnær tilgang til landbrugsudvikling.

Jeg havde en indledende samtale med projektholderne i ØL, og blev sat i kontakt med SATNET, den lokale partner. Det var for mig en god måde at komme ind i et projekt, for vi havde en gensidig interesse i et samarbejde. I Uganda havde vi travlt hver for sig, men jeg fik de nødvendige informationer af SATNET.

At lave interviews med folk langt ude på landet, være arbejdsgiver for tolke, få forskningstilladelse mv. samtidig med holde fokus i sit speciale er hårdt arbejde, men det gav uforglemmelige oplevelser, gode venner og et speciale der kombinerede social læring og økologisk landbrugspraksis."

- Lasse Englyst, Naturressourcer og Udvikling på Københavns Universitet

Frivillig i et projekt

Har du lyst og tid, er det også muligt at være frivillig på et specifikt projekt. Har du en viden om et specielt felt, en måned du vil give til en god sag, eller vil du bare gerne give en hånd med når vi afholder arrangementer. Kontakt os og hør om mulighederne for at blive frivillig på et projekt.

Hvis du er interesseret, så kontakt Per Rasmussen på pera@okologi.dk