Danida Business Partnerships

Danida business Partnerships (DBP) er et Danida-program der fokuserer på at skabe udvikling gennem samarbejde mellem danske og lokale firmaer. I samarbejde med BIOservice, giver vi vejledning til danske firmaer som overvejer sådanne samarbejder.
I samarbejde med ØLF og Danida Business Partnerships, var Laila Venø Bendsen fra Grøn Fokus i Zanzibar, for at undersøge mulighederne for at etablere et samarbejde med producenter af økologiske krydderier. Foto: Per Rasmussen

Der er gode forretningsmuligheder i Afrika, især inden for økologi. Mange ulande oplever høje vækstrater og forventes at have stor økonomisk vækst i de kommende årtier. Der er flere fordele ved at få en forretningspartner i et af disse lande: Dels kan partneren måske tilbyde nye og spændende produkter, dels får man mulighed for at være til stede fra starten i et nyt marked i rivende udvikling. Virksomheder kan få 50-75 % af sine omkostninger dækket af DANIDA i op til 5 år, og flere af Økologisk Landsforenings medlemmer har allerede benyttet sig af denne mulighed.

Bioservice

Økologisk Landsforening har et samarbejde med Birthe Thode Jacobsen fra BIOService, hvor vi tilbyder hjælp til etablering af partnerskaber mellem virksomheder og landmænd i henholdsvis Danmark og DANIDA's samarbejdslande. Sammen hjælper vi danske virksomheder og landmænd med at finde lokale samarbejdspartnere, identificere forretningsmuligheder samt at søge støtte fra Danida Business Partnerships (DBP).

Danida Business Partnerships (DBP)

Danida opfordrer danske virksomheder og organisationer til at engagere sig i kommercielt orienterede partnerskaber med virksomheder i udviklingslande, der bidrager til bæredygtig udvikling og grøn vækst. For at komme nogle af de risikoer imøde der kan være i samarbejder mellem aktører i Danmark og i vækstlande, støtter Danida forberedelsen og implementationen af sådanne samarbejder.

Danida's støtte fokuserer på overførsel af teknologi og knowhow fra danske virksomheder til lokale partnere. En lokal partner kan være en virksomhed, en NGO eller noget helt tredje. Målet med DBP er at skabe job, øge konkurrencedygtigheden og fremme CSR i det udviklingsland som samarbejdet foregår i. For den danske partner kan et samarbejde betyde en åbning af nye markeder, og forretningsmuligheder. Målet med DBP er at:

  • Bekæmpe fattigdom
  • Fremme grøn vækst
  • Forbedre arbejdsvilkår og levestandard i udviklingslande

For at nå disse mål, søger DBP at skabe jobs i udviklingslandene, øge både danske og lokale virksomheders konkurrenceevne og fremme udbredelsen af CSR i samarbejdspartnerens organisation. Filosofien er at udviklingsarbejde kan betale sig for begge parter, da grøn vækst kommer både udviklingslandet og danske virksomheder til gode, i form af forbedrede forretningsmuligheder. Du kan læse mere om DBP her.