Netværk og udvalgsarbejde

Om ulandsnetværket

Ulandsnetværket er et netværk for medlemmer af Økologisk Landsforening, som har særlig interesse i ulandsspørgsmål. Netværket består af en meget sammensat gruppe med mange forskellige kvalifikationer med relevans for udviklingsarbejde: Landmænd, lærere/undervisere, handelsfolk, bankfolk, forskere, miljøarbejdere, rådgivere, håndværkere mv.

Ulandsnetværket har valgt seks af sine medlemmer til at udgøre Ulandsudvalget.

Ulandsnetværket og det dertilhørende Ulandsudvalg er nedsat med følgende mål:

  • At integrere udviklingsarbejde i Økologisk Landsforening
  • At opnå konkret samarbejde med Danida og danske NGO'er o.a. om at implementere økologiske landbrugsmetoder i deres programmer
  • At etablere et konkret samarbejde med økologiske søsterorganisationer i ulande

Er du medlem af Økologisk Landsforening og er interesseret i økologi og ulande, er du velkommen i ulandsnetværket. For at blive medlem skal du sende mail til Per Rasmussen pera@okologi.dk med  navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse og gerne medlemsnummer.

Retningslinjer og politikker

Brug netværket

Brug netværket, hvis du har lyst til at arbejde med et projekt. Vi opfordrer til, at man melder sig på banen, hvis der er ideer, som skal afprøves eller hvis man gerne vil bidrage.

Udvalget og sekretariatet ser det først og fremmest som sin opgave at støtte og hjælpe medlemmer, der tager konkrete initiativer, og vil gerne hjælpe personer med at finde sammen med andre ligesindede om en opgave eller et projekt.

Alle kan bare gøre det! Har du en ide - meld det ud i netværket!