Projekter

Er der noget jeg kan gøre bedre? I Family Farmer Learning Groups udnytter man den samlede viden der findes i lokalsamfundet. Her diskutteres dyrkningen af auberginer på Zanzibar. Foto: Per Rasmussen

Økologisk Landsforenings udviklingsarbejde følger de fire værdier som er grundlag for alt vores arbejde:

  • Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed
  • Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem
  • Økologisk jordbrug bør bygge på forhold, der sikrer retfærdighed med hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder. Retfærdighed er kendetegnet ved ret og rimelighed, respekt, fairness og ansvar for den fælles verden, både mellem folk og i deres forhold til andre levende væsener
  • Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og tage vare på miljøet

Du kan læse mere om vores værdigrundlag her.

SATNET3, Uganda

Sustainable Marketing Associations (MAs) for organic agribusiness development on basis of FFLGs in the Rwenzori Region, including advocating for an enabling environment for their activities

SATNET3-projektet gennemføres i et partnerskab mellem Økologisk Landsforening, NOGAMU og SATNET. Projektet finder sted i Rwenzori regionen i Vest Uganda og har til formål at facilitere etablering af bæredygtige kooperative markedsorganisationer (MAs) for landmænd.

De lokale landmænd er organiseret i Farmer Family Learning Groups (FFLG), som Økologisk Landsforening i tidligere projekter har været med til at facilitere udviklingen af. Disse grupper danner grundlag for markedsorganisationerne.

I projektet fokuseres på kapacitetsopbygning og målrettet fortalervirksomhed, og på at knytte tætte bånd mellem MAs og relevante værdikæder. Gennem disse tiltag er det målet at udvikle de lokale landmænds fælles markedsføring af økologiske produkter, både lokalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om projektet her

ECOSAF 2, Uganda

Empower civil society and strengthen food security for farmer families 2

ECOSAF2 projektet bygger videre på et tidligere projekt (ECOSAF1). Projektet bygger på et partnerskab  med National Organic Agriculture Movement of Uganda (NOGAMU) og fire af NOGAMUs medlemsorganisationer (IO) i en række distrikter i Uganda.

Det første projekt introducerede Farmer Family Learning Groups-metoden (FFLG) for allerede eksisterende grupper af landmænd i Uganda og bidrog dermed til en bæredygtig udvikling af landbrug og lokalsamfund.  De lokale IOs organisering og evne til at uddanne nye facilitatorer blev styrket.

ECOSAF2 projektet fokuserer på at styrke gruppernes fortalervirksomhed samt forberede dem til at markedsføre egne økologiske produkter. De lokale markeder og værdikæder udbygges for at øge handelen med lokalt producerede økologiske fødevarer i Uganda.

Læs mere om projektet her

Zanzibar FFLG 2, Tanzania

Empowerment of smallholder farmer families through stronger civil society organisations, advocacy and market access in Zanzibar

Målet med dette projekt er at forbedre fødevaresikkerheden og øge produktionen af økologiske fødevarer blandt medlemmerne af landbrugsfamilier på smålandbrug i Zanzibar. Landmændene og deres familier, der er organiserede i Farmer Family Learning Groups (FFLG), sikres markedsadgang, hvilket vil bidrage til en højere og mere stabil indtægt.

I løbet af projektet, der slutter i 2018, styrkes producentorganisationen UWAMWIMA, og organisationens samarbejde med landbrugsministeriet forbedres. UWAMWIMA og FFLGerne styrker gennem disse tiltag deres fortalervirksomhed både i forhold til Zanzibars politik for økologisk jordbrug og i forhold til lokale udfordringer. Lokale facilitatorer uddannes i økologiske dyrkningsmetoder, organisering af nye FFLGer og i at styrke bøndernes adgang til lokale markeder.

Læs mere om projektet her

Partnerskabsprojekt med Royal Society for Protection of Nature(RSPN), Bhutan

Denne partnerskabsaktivitet mellem Økologisk Landsforening (ØL) og Royal Society for Protection of Nature (RSPN) skal styrke samarbejdet mellem de to organisationer. ØL og RSPN vil styrke deres kapacitet i forhold til at facilitere udviklingen af agro-økologiske landbrug- og fødevaresystemer i Bhutan. 

I løbet af samarbejdet er intentionen at starte processen med at udvikle en holistisk model for agro-økologisk landbrug, som  en integreret del af de omgivende økosystemer. Partnerskabet forventes at udmønte sig i et fælles projekt, der understøtter indsatsen for at nå Bhutans målsætning om et 100% økologisk landbrug og dermed øget fødevaresikkerhed, sundhed, indkomst og livskvalitet for befolkningen.

Projektet vil -  tilpasset en bhutanesisk kontekst - blandt andet bygge videre på ØL’s erfaringer fra Østafrika ved at organisere landmandsfamilier i grupper inspireret af FFLG.

Læs mere om partnerskabet her

Danida Fellowship Course in Sustainable Agriculture

I et samarbejde med NIRAS gennemfører Økologisk Landsforening én gang om året et to ugers kapacitetsopbygningskursus i Bæredygtigt Landbrug, som en del af Danidas ”Capacity Development Support Programme”.

Kurset fremmer deltagernes teoretiske og praktiske forståelse for bæredygtigt landbrug, så de kan optimere brugen af ressourcer (sociale, økonomiske og miljømæssige) og dermed bidrage til at skabe en bæredygtig udvikling, der bygger på en effektiv og bæredygtig brug af jordens ressourcer, for at sikre fremtidens generationer. Deltagerne omfatter landmænd, repræsentanter fra virksomheder, offentlige institutioner, landboforeninger og civilsamfundsorganisationer.

Undervisningen består af både oplæg, workshops, ekskursioner og case-baseret læring. Deltagerne introduceres til begreber og praksis indenfor bæredygtig landbrugsudvikling særligt FAO’s Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems (SAFA) guidelines og tools og hvordan disse kan integreres i deres videre arbejde i hjemlandene.

Læs mere om kurset her