Virksomhedsudvalget

Virksomhedsudvalget er et af Økologisk Landsforenings faste udvalg. Udvalget er sammensat af medlemsvirksomheder med produktion eller grossistsalg af økologiske fødevarer.

Opgaver

Virksomhedsudvalget har til opgave på vegne af Økologisk Landsforening at varetage medlemmernes interesse indenfor områderne: produktion, forarbejdning, pakning, handel og grossistsalg af økologiske fødevarer, herunder:

  • Fremme afsætningen af økologiske produkter.
  • Øve indflydelse på udformningen af regler for og kontrol med forarbejdningen samt handlen med økologiske produkter.
  • Være et fagligt forum for medlemmerne.
  • Fremme innovationen inden for økologiske produkter.
  • Opsamling og udbredelse af viden og erfaringer.
  • Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget.

Via udvalget er det muligt at bringe budskaberne fra den økologiske fødevareproduktion direkte ind i foreningens arbejde og derfra videre til myndigheder, organisationer, forskere, rådgivere, presse og forbrugere.

Udvalgsmedlemmer