Generalforsamling

Økologisk Landsforenings generalforsamling 2017 bliver 10. - 11. marts 2017 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 bliver 10. - 11. marts 2017 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

Mere information bliver lagt online i starten af 2017.

FORSLAG TIL STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER kan indsendes elektronisk via skema her (Åbner i nyt vindue) - eller du kan downloade skema til print her. Forsalg skal være indsendt senest 27.1. 2017.


Generalforsamling 2016

Referat

Læs referatet fra generalforsamlingen 2016

Økologisk Landsforening afholdt generalforsamling og fagudvalgenes årsmøder den 11. - 12. marts 2016 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter ved Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lørdag den 12. marts holdtes årsmøder for de 9 fagudvalg og en række temamøder.

Program

Programmet for dagene udsendes med Økologi & Erhverv, der udkommer i uge 3.

Download PDF af programmet

Vedr. punkt 3 i program: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

Download årsrapport for Økologisk Landsforening 2015

Vedr. punkt 4 i program: Behandling af indkomne forslag

Punkt 4a:
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.
Bestyrelsen har valgt at trække forslaget. Punktet udgår.

Punkt 4b:
Forslag vedrørende strategiske indsatsområder:

Vedr. punkt 5 i program: Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

Download budget for Økologisk Landsforening 2016

Kommisorier for udvalgene

Læs mere