Generalforsamling

Økologisk Landsforenings generalforsamling 2017 bliver 10. - 11. marts 2017 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 bliver 10. - 11. marts 2017 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

Mere information bliver lagt online i starten af 2017.


Generalforsamling 2016

Referat

Læs referatet fra generalforsamlingen 2016

Økologisk Landsforening afholdt generalforsamling og fagudvalgenes årsmøder den 11. - 12. marts 2016 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter ved Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lørdag den 12. marts holdtes årsmøder for de 9 fagudvalg og en række temamøder.

Program

Programmet for dagene udsendes med Økologi & Erhverv, der udkommer i uge 3.

Download PDF af programmet

Vedr. punkt 3 i program: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

Download årsrapport for Økologisk Landsforening 2015

Vedr. punkt 4 i program: Behandling af indkomne forslag

Punkt 4a:
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.
Bestyrelsen har valgt at trække forslaget. Punktet udgår.

Punkt 4b:
Forslag vedrørende strategiske indsatsområder:

Vedr. punkt 5 i program: Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

Download budget for Økologisk Landsforening 2016

Kommisorier for udvalgene

Læs mere