Generalforsamling

Økologisk Landsforenings generalforsamling 2018 bliver 9. - 10. marts 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt den 9. - 10. marts 2018 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter

 


Generalforsamling 2017

Programmet for Generalforsamling 2017:

Download PDF af programmet

 

Vedr. punkt 3 i program: Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab

Årsregnskab for 2016 offentliggøres her, når revision en er afsluttet.

 

Vedr. punkt 4 i program: Behandling af indkomne forslag

Punkt 4a:
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Nye vedtægter vedtaget.
Medlem stiller forslag om vedtægtsændring. Forslaget blev ikke vedtaget.

Punkt 4b:
Forslag vedrørende strategiske indsatsområde. Forslagsstiller trak forslaget.

 

Vedr. punkt 5 i program: Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

Download budget for Økologisk Landsforening 2017. Kommer online efter næste bestyrelsesmøde.

Slideshow fra Generalforsamlingen 2017 fra Økologisk Landsforening

 

Kommisorier for udvalgene

Læs mere