Andre medlemskaber

Læs vores 10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik

Tilknyttede erhverv

Virksomheder med CVR-nummer, der arbejder erhvervsmæssigt med tilknytning til økologisk fødevareproduktion, kan blive erhvervsmedlem - tilknyttede erhverv.

Kontakt Malene Jensen for mere information på mje@okologi.dk

Interessemedlem

Foreninger, organisationer og andre, f.eks. virksomheder, der ikke er indbefattet af ovenstående medlemstyper eller medlemstyperne økoven, personligt medlem, landmandsmedlem eller virksomhedsmedlem, kan tegne et interessemedlemskab.

Kontakt Malene Jensen for mere information på mje@okologi.dk