Myte: Der udvaskes flere næringsstoffer fra økologisk jordbrug

Det er en myte, at der udvaskes flere næringsstoffer fra økologisk jordbrug. Faktisk har økologiske kvægbedrifter mindre udvaskning end tilsvarende konventionelle, men alle produktionstyper kan gøre det bedre.

Påstand

Der udvaskes flere næringsstoffer fra økologisk jordbrug.

Svar

Økologiske kvægbedrifter har mindre udvaskning end tilsvarende konventionelle, men alle produktionstyper kan gøre det bedre.

Fakta

 • Miljøstyrelsens risikovurdering for nitratudvaskning**** viser, at økologiske malkekvægbedrifter har et mindre N-overskud end sammenlignelige konventionelle. For de øvrige bedriftstyper, er datamaterialet ikke stort nok inden for den økologiske produktion til at drage endelige konklusioner.
 • Økologisk markdrift er baseret på et stærkt sædskifte, kulstofopbygning og en robust næringsstofhusholdning. Risikoen for udvaskning er til stede, men efterafgrøder og flerårige afgrøder som kløvergræs og frøgræs er med til at mindske udvaskning hos økologer. (Se rapporten side 18-26****.)
 • Indenfor økologien arbejder vi hele tiden med at reducere tabet til omgivelserne mest muligt både i praksis på den enkelte gård og i form af ændringer og forbedringer af regler.

Kilder

*FN-rapporter

 • Trade and Environment Report 2013
  Wake up before it is too late, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2013
 • Agroecology and the right to food
 • Report to UN Human Rights Council, sixteenth session, 2011
 • How to feed the world in 2050
 • Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009
 • Organic Agriculture and Food Security in Africa
 • UNCTAD og UNEP (United Nations Environment Programme), 2008

Øvrige rapporter

 • ** Udvikling, vækst og integritet – i den danske økologisektor, kap. 5, Vidensyntese fra Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.
 • *** Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, kap. 1, afsnit II5, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet. 
 • **** Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag, Miljøstyrelsen, 2014. 
 • *****Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor, kap. 16, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.