Myte: Økologiske fødevarer er en større klimabelastning end konventionelle

Det er en myte, at økologiske fødevarer er en større klimabelastning end konventionelle, fordi udbytterne er lavere hos økologer. Faktisk er klimabelastning meget mere end spørgsmål om udbytter. Kulstof-fiksering og energiregnskabet er bedre i økologi. Og de store klimaudfordringer ligger et helt andet sted, nemlig i kødproduktionen.

Påstand

Økologiske fødevarer er en større klimabelastning end konventionelle, fordi udbytterne er lavere hos økologer.

Svar

Klimabelastning er meget mere end spørgsmål om udbytter. Kulstof-fiksering og energiregnskabet er bedre i økologi. Og de store klimaudfordringer ligger et helt andet sted, nemlig i kødproduktionen.

Fakta

 • De økologiske marker udleder 30 pct. mindre CO2 pr. hektar end konventionelle marker (danske forhold)*****. Det skyldes bl.a. et stort energiforbrug til produktion af pesticider og kunstgødning.
 • Men fordi udbytterne typisk er lavere pr. hektar i økologisk landbrug på vores breddegrader, er klimaforskellen mindre, når man opgør det pr. kg færdige fødevarer. Og for enkelte afgrøder/produkter er forskellen i konventionelt favør.
 • Økologiske fødevarer kræver ofte mindre energi at producere per enhed - bl.a. fordi kunstgødning og pesticider i det konventionelle landbrug kræver meget energi at fremstille. Ifølge dansk vidensyntese fra Aarhus Universitet ***** “koster” en liter dansk, økologisk mælk fx 2,7 megajoule i energi-input at producere, mens en liter konventionel mælk “koster” 3 megajoule.
 • Den største klimaudfordring i landbruget er en overdimensioneret husdyrproduktion, som er enormt energi- og jordkrævende og i stort omfang lægger beslag på arealer uden for Danmark. Det økologiske landbrug efterstræber en husdyrproduktion i balance med jord og miljø og er derfor mindre husdyrtungt.
 • En mindre kødforbrug globalt er en nøglefaktor for en klimavenlig og tilstrækkelig fødevareproduktion, og her er det økologiske landbrug og de økologiske forbrugere gået foran hhv. med en lavere husdyrintensitet og med et lavere kødforbrug.

Kilder

*FN-rapporter

 • Trade and Environment Report 2013
  Wake up before it is too late, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), 2013
 • Agroecology and the right to food
 • Report to UN Human Rights Council, sixteenth session, 2011
 • How to feed the world in 2050
 • Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009
 • Organic Agriculture and Food Security in Africa
 • UNCTAD og UNEP (United Nations Environment Programme), 2008

Øvrige rapporter

 • ** Udvikling, vækst og integritet – i den danske økologisektor, kap. 5, Vidensyntese fra Internationale Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.
 • *** Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, kap. 1, afsnit II5, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet. 
 • **** Estimering af risiko for nitratudvaskning fra økologiske bedriftstyper samt undersøgelse og forslag til reducerende tiltag, Miljøstyrelsen, 2014. 
 • *****Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor, kap. 16, Vidensyntese fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.