Et liv i det fri inkluderer rovdyr

Et liv under åben himmel udsætter også de økologiske høns for rovdyr. Ca. tre pct. fritgående høns tages af rovdyr. Økologernes holdning er, at hønsene skal have adgang til det fri, og trods en stor indsats for at holde rovdyrene væk, kan de ikke helt undgås.

Når økologiske høns får adgang til det fri, så får rovfugle og ræve også adgang til hønsene, og det er ensbetydende med en forøget dødelighed sammenholdt med høns, der ikke får adgang til det fri.

En flok høns på 3.000 dyr har adgang til 1,2 hektar (ca. to fodboldbaner). Inkl. krav om skiftefolde, så skal landmændene hegne et areal på i alt 2,4 hektar til en flok på 3.000 dyr.

Det er ikke realistisk at overdække så store arealer med net.  Det betyder, at den økologiske landmand ikke kan undgå at nogle af hønsene bliver rovfugleføde nøjagtig, som hvis hønsene havde levet i den fri natur. Landmændene har dog også andre redskaber i værktøjskassen end net. 

Vi mener

Velfærd for hønsene står højt på dagsordenen i økologien. Dyrene skal have mere plads end i traditionelle systemer, de skal kunne komme ud, de skal have adgang til grovfoder og i det hele taget, så vidt det er muligt for produktionsdyr, kunne udfolde normal adfærd. Det har mange fordele, men det giver også visse udfordringer - heriblandt dilemmaet at et naturligt liv også indebærer risici som eksempelvis rovdyr.

Det gør vi

Den økologiske landmand gør meget for at passe på sine høns, og det er vigtigt at lave så rævesikker en indhegning som muligt. Det betyder fx vandret net under jorden, så ræven ikke graver tunneler under hegnet. Men helt undgå tab til ræven, det kan vi ikke altid. I hønsegården er der træer.

I de senere år har der været meget fokus på den gode hønsegård, hvor der er ly, skjul, beskæftigelse og indbydende for dyrene at være. I naturen ville en hønsefugl, som er en skovfugl, løbe i skjul ved tegn på fx rovfugle. Derfor er tæt træbevoksning en del af den økologiske hønsegård. Det anslås, at økologiske fjerkræproducenter i gennemsnit mister ca. tre procent af hønsene til ræve og rovfugle.

Selvom døden er en del af det naturlige liv, så er det selvfølgelig vigtigt at passe på dyrene. De økologiske landmænd arbejder derfor også hele tiden på at finde bedre indhegninger og indretninger i udearealerne, så færrest mulige høns ender som rovdyrføde.