Sprøjtemidler i økologien

Enkelte sprøjtemidler er tilladt i eksempelvis økologisk æbleproduktion. Det er naturlige og ikke kunstigt fremstillede stoffer. Økologisk Landsforening har en klar holdning og arbejder for en udvikling, der skal eliminere behovet for disse midler.

Økologi = ingen sprøjtemidler. Det er den gængse opfattelse af økologi, men rent faktisk er det tilladt at sprøjte med få naturlige midler.

EU har et fælles regelsæt for økologisk produktion, som tillader sprøjtning med visse midler i eksempelvis frugt, bær og grøntsagsproduktionen. Det er midler som svovl, kobber, svovlkalk og bagepulver samt et par biologiske midler. Ingen af stofferne er kunstigt fremstillede pesticider.

Den danske miljølovgivning står imidlertid over EU's økologiregler på dette område, og derfor er eksempelvis sprøjtning med kobber og andre af midlerne på EU's positivliste ikke tilladt i Danmark.

Sprøjtemidlerne anvendes bl.a. for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler som eksempelvis skurv. Skurv giver æblet en ru overflade. Detailhandlen og forbrugerne er imidlertid forvent med 'pæne' æbler, og derfor er det vanskelligt at sælge æbler med skurvangreb, selvom de som friske smager ganske glimrende. Æbler med skurv kan ikke lagres, og skal derfor spises friske.

I økologisk frugt og grønsagsproduktion er det også tilladt at bruge biologisk bekæmpelse med eksempelvis rovinsekter eller virus og bakterier, som angriber specifikke skadedyr.

Vi mener

Økologisk Landsforening arbejder for, at det økologiske jordbrug anvender naturens egne mekanismer for at beskytte kulturplanter - uden kunstige inputs. Økologi er læren om levende organismers og deres miljøs gensidige indflydelse på hinanden. Jo klogere vi bliver på disse mekanismer, jo bedre kan vi udnytte naturen og økosystemets egne redskaber til at beskytte eksempelvis æblerne. Et æble kan godt smage fantastisk, selvom det ikke har en blank og skinnende overflade.

Det gør vi

De økologiske æbledyrkere og Økologisk Landsforening arbejder dels med at bearbejde butikker og forbrugernes opfattelse af, hvordan et æble skal se ud. Dels arbejder vi med udviklingsprojekter, som har fokus på nye og mere modstandsdygtige æblesorter og på at optimere dyrkningssystemer, hvor flora og fauna omkring æbleplantagen beskytter frugterne mod diverse angreb. Se også: Reglerne for økologisk jordbrug (NaturErhvervstyrelsen) (Se s. 40 om regler for plantebeskyttelse. Se bilag 2 for oversigt over tilladte midler i økologisk jordbrug)