Sprøjtemidler i økologien

Nogle sprøjtemidler er tilladt i eksempelvis økologisk æbleproduktion. Det er naturlige og ikke kunstigt fremstillede stoffer. Økologisk Landsforening arbejder for en udvikling, der skal eliminere behovet for disse midler.

Økologi = ingen sprøjtemidler. Det er den gængse opfattelse af økologi. Økologisk frugt og grønt kan dog også blive sprøjtet, men kun med stoffer, der også kan findes i naturen.

EU har et fælles regelsæt for økologisk produktion, som tillader sprøjtning med visse midler i eksempelvis frugt, bær og grøntsagsproduktionen. Det er bl.a. naturligt forekommende mineraler og salte som f.eks. ler svovl, kobber, bagepulver samt udtræk af planter eller bakterier. Der bruges derimod ingen systemiske midler, som påvirker stofskiftet i planten, og som kan trække ind i råvarerne.

Den danske miljølovgivning står imidlertid over EU's økologiregler på dette område, og derfor er eksempelvis sprøjtning med kobber og andre af midlerne på EU's positivliste ikke tilladt i Danmark.

Sprøjtemidlerne anvendes bl.a. for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler som eksempelvis skurv. Skurv giver æblet en ru overflade. Detailhandlen og forbrugerne er imidlertid forvent med 'pæne' æbler, og derfor er det vanskeligt at sælge æbler med skurvangreb, selvom de som friske smager ganske glimrende. Æbler med skurv kan ikke lagres, og skal derfor spises friske.

I økologisk frugt og grønsagsproduktion er det også tilladt at bruge biologisk bekæmpelse med eksempelvis rovinsekter eller virus og bakterier, som angriber specifikke skadedyr.

Fødevarestyrelsens kontrolprogram afdækker restkoncentrationer af ca. 310 pesticider. Det er dem, som myndighederne har vurderet er de mest relevante, når man ser på forekomst i fødevarer og giftighed. Flertallet af de midler, der er tilladt til økologi, indgår ikke i overvågningen. Det skyldes, at de ikke mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Der er enten tale om midler, som ikke vil kunne måles på, fordi de allerede naturligt findes i planten, som ikke kommer i kontakt med den spiselige del af planten, som alene har en mekanisk funktion eller som i forvejen er godkendt som fødevare.

Risikoen for at få sprøjtemidler via sin fødevare er derfor meget lille, når man spiser økologisk.

Vi mener

Økologisk Landsforening arbejder for, at det økologiske jordbrug anvender naturens egne mekanismer for at beskytte kulturplanter - uden kunstige inputs. Økologi er læren om levende organismers og deres miljøs gensidige indflydelse på hinanden. Jo klogere vi bliver på disse mekanismer, jo bedre kan vi udnytte naturen og økosystemets egne redskaber til at beskytte eksempelvis æblerne. Et æble kan godt smage fantastisk, selvom det ikke har en blank og skinnende overflade.

Det gør vi

De økologiske æbledyrkere og Økologisk Landsforening arbejder dels med at bearbejde butikker og forbrugernes opfattelse af, hvordan et æble skal se ud. Dels arbejder vi med udviklingsprojekter, som har fokus på nye og mere modstandsdygtige æblesorter og på at optimere dyrkningssystemer, hvor flora og fauna omkring æbleplantagen beskytter frugterne mod diverse angreb.

Se også: Reglerne for økologisk jordbrug (NaturErhvervstyrelsen) (Se s. 48 om regler for plantebeskyttelse. Se bilag 2 for oversigt over tilladte midler i økologisk jordbrug)