Om forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Høringssvar til forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Økologisk Landsforening har gennemgået det fremsatte lovforslag.

Foreningen vil gerne gøre opmærksom på foreningens navn, idet vi forventer, at benævnelsen ”Økologisk Landsforbund” henviser til foreningen og benævnelsen derfor bør rettes til foreningens rette navn nemlig ”Økologisk Landsforening”.

Der er tilfredshed med, at Økologisk Landsforening kan deltage i indstillingen af medlemmer under §3, stk. 1 pkt. 4. Det forekommer imidlertid besynderligt, at foreningen ikke er indstillingsberettiget i forhold til pkt. 7 og 8., eftersom Økologisk Landsforening organiserer såvel landmænd som fødevarevirksomheder og har tilsvarende ekspertiser på såvel fødevarevirksomheds-  som veterinærområdet, som Landbrug & Fødevarer har. Pt er stort set alle virksomheder, der forarbejder økologiske produkter organiseret i Økologisk Landsforening.

Grundlæggende er det bemærkelsesværdigt, at Økologisk Landsforening i højere grad sidestilles med Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Økologisk Landsforening er de økologiske landmænds og virksomheders organisation og har i den sammenhæng større lighed med Landbrug & Fødevarer. Det er muligvis nemmere for foreningen at finde sammen med de andre organisationer om indstilling af medlemmer, vi kan blot konstatere, at i flere tilfælde får Landbrug & Fødevarer blot større indflydelse, eftersom de er færre, der skal blive enige om en indstilling, hvis Økologisk Landsforening sættes i gruppe med de grønne organisationer.

Økologisk Landsforening vil derudover ikke gå i detaljer med alle bestemmelser i Lovforslaget. Foreningen vil dog benytte anledningen til at give udtryk for, at til dags dato har der været problemer med, at Klagenævnet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri ikke er uafhængigt af Fødevareministeriet. Når landmænd og fødevarevirksomheder har klaget over kontrolafgørelser, så er det ministeriets egne folk, der allerede har afgjort sagen, der redegør for sagen overfor klagenævnet, og det er vores erfaring, at ministeriet loyalt følger deres egne styrelsers afgørelse. Klageren oplever derfor, at der ikke er reel retssikkerhed, og at der er tale om en pseudo klagemulighed. Det ser vi meget gerne løst.