Høringssvar til husdyrgødningsbekendtgørelse, j.nr. MST-12411-00365.

Økologisk Landsforening har gennemgået udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nedenfor gennemgår foreningen sine kommentarer til de enkelte paragraffer.

§ 7, stk. 3 – Det forekommer, at der er sket en fejl ved redigeringen af denne paragraf. Den gældende bestemmelse er ændret, fra at stille betingelser, ved forekomst af folde med grise fra 35 kg med plads til mere end 15 DE til, at der stilles krav, om at der skal være plads til 15 DE i en fold til grise, med plads til mere end 15 DE. Økologisk Landsforening mener, at formuleringen skal rettes tilbage, så der er tale om husdyrbrug med folde til grise fra 35 kg og mere end 15 DE. Det vil være en alvorlig ændring, hvis farefolde, der hyppigst kun indeholder én diegivende so, skal kunne rumme 15 DE.

§31 – vedr. forbuddet mod at udbringe gødning på sandjord fra smågrise, der har fået medicinsk ordineret zink, så mener Økologisk Landsforening det skal være muligt at anvende denne gødning, hvis der er et reaktionstal på 5,8. Konsulenttjeneste anbefaler at holde et reaktionstal på sandjorde på 5, 8 – 6,1. Det vil være uheldigt, hvis producenterne ikke kan anvende deres gødning, hvis blot de holder det anbefalede reaktionstal, eftersom de ikke kan erstatte den med kunstgødning.

§31, stk. 6 og 7 - det vil være ønskeligt, at der bliver lavet en vurdering af hvordan reglerne påvirker økologiske bedrifter, der ikke kan erstatte deres husdyrgødning med handelsgødning, og hvor søerne lægger deres gødning på markerne, dvs. gødningen fra fravænnede grise vil opbevares adskilt fra søernes.

§50 – der er behov for, at producenter der selv blander foder kan anvende egne foderanalyser ved type 2 korrektioner for fosfor. P værdierne kan adskille sig væsentligt, når foderet ikke opvarmes.

§60 – det fremgår ikke klart, om der er tale om salg af gødning, eller om der er overdragelse af et lager.