Ekstrabetaling for økologikontrol

Mener du, at det er rimeligt, at landmænd, som frivilligt underlægger sig økologikrav, fortsat skal fritages for ekstra betaling for kontrol af de krav (ligesom i dag)?

Alternativet, Christian Poll

Kender ikke lige den regel og forstår ikke hvordan den fungerer ud fra jeres beskrivelse.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Vi har et ønske om at styrke økologien. Derfor skal økologer ikke pålægges nye økonomiske byrder.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Nej. Staten skal ikke forskelsbehandle økologer og konventionelle. Men vi ser meget gerne enklere og billigere kontrol til alle.

Liberal Alliance, Mette Bock

Nej. Jeg ønsker generelt landmændenes omkostninger nedbragt, men ønsker ikke særlige privilegier i forhold til bestemte produktionsformer.

Radikale, Ida Auken

Ved ikke.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Det skal ikke være dyrere at være økologisk landmand end konventionel. Ekstra gebyr for økologikontrol er en ekstra betaling for netop det grønne adfærd som samfundet ønsker. Det giver ingen mening.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja, i en indfasning, hvor samfundet ønsker at fremme væksten af økologisk drevne arealer og diversiteten af produkterne.

Venstre, Erling Bonnesen

Ja. Venstre mener, at det skal være lettere at være økolog i Danmark.