Forenklet papirarbejde og kontrol

Vil du støtte forenklinger i papirarbejde og kontrol, der gør det lettere at være en lille økologisk producent med egen forarbejdning eller gårdsalg?

Alternativet, Christian Poll

Ja. Jeg er ikke sikker på hvilke virkemidler, der vil være bedst.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Vi har allerede medvirket til at gøre reglerne mere enkle for gårdbutikker o. l. Vi vil i samarbejde med økologerne fortsætte vores arbejde for at forenkle reglerne for de små producenter.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Ja. KD vil altid lette overdreven bureaukrati og kontrol. Naturligvis også for økologer. Det er vigtigt, at vi ikke kvæler virkelysten og modet på iværksætteri. Økologisk landbrug står stærkt, når det gælder gårdbutikker og små nicheproduktioner. Dette skal fremmes og påskyndes!

Liberal Alliance, Mette Bock

Ja. Både økologer og konventionelle landmænd er underlagt et kontrolregime og et bureaukrati, der er helt urimeligt. Vi skal have et generelt paradigmeskift i reguleringen af det samlede landbrug:

  1. Fra input- til outputstyring
  2. Fra generelle til målrettede virkemidler
  3. Fra følelser til faglighed

Radikale, Ida Auken

Ja. Det har vi blandt andet fra Radikal side arbejdet for i det seneste fødevareforlig.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Det har vi taget fat i fødevareforliget. Vi vil forenkle krav og kontrol og sikre, at omkostninger til kontrol ikke gør det umuligt at være lille producent. Vi vil styrke vejledning af små producenter om kontrollen.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja. Regeringen har med sit seneste udspil taget initiativ til enklere regler for småproducenter/gårdbutikker.

Venstre, Erling Bonnesen

Ja. Venstre mener, at det skal gøres lettere at være økolog i Danmark. Vi siger nej tak til bureaukratiske unødvendigheder.