Ny fordeling af landbrugstilskud

Vil du støtte, at en større del af EU’s landbrugstilskud til Danmark gradvis flyttes over til landmænds indsats for miljø, klima og dyrevelfærd inden for de næste fem år?

Alternativet, Christian Poll

Ja. 25 % om 5 år vil være et godt mål i første omgang. Ideelt set bør al landbrugsstøtte være betinget af opfyldelse af bæredygtighedskrav.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Principielt mener vi, at al landbrugsstøtte skal bruges til at understøtte landmænds indsats for miljø, klima og dyrevelfærd. I stedet for erhvervsstøtte skal pengene bruges som betaling for indsats landmændene gør for at løse de udfordringer vi som samfund står over for. I den proces støtter vil alle tiltag, som kan øge den andel af landbrugsstøtten, som går til at styrkeindsatsen for miljø, klima og dyrevelfærd.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Ja. Det er vigtigt for KD, at dansk landbrug ikke taber konkurrenceevne i forhold til de øvrige EU-lande. Men hvis der kan laves en FÆLLES indsats for at gøre landbrugsstøtten mere grøn i ALLE EU-LANDE, vil dette være i tråd med KD's tankegang. Det nytter ikke, at enkelte lande tilsidesætter fælles regler og beslutninger for at tilgodese landets egne snævre interesser. Der skal dog tages hensyn til den meget alvorlige krise landbruget er i netop nu. Men når krisen er ovre, kunne 5-10 % øremærkes til formålet. Det skal i den forbindelse erindres, at støtteordningen i forvejen rummer en række krav til dyrevelfærd og miljø.

Liberal Alliance, Mette Bock

Ja. Som nævnt mener jeg, at der er alt for kraftig regulering. Det må være forbrugerne, der via deres indkøb bestemmer om de ønsker at betale for økologisk eller konventionelt producerede fødevarer.

Radikale, Ida Auken

Ja. Radikale støtter modulation og har også flyttet flere midler i vores regeringstid.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. SF arbejder for maksimal overflytning, dvs. 15 %, og dertil arbejder for at EU tillader øget omprioritering fra passive landbrugsstøtte til aktive støtte til indsatsen for miljø, klima og dyrevelfærd.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja, under forudsætning af at der er dokumentation for effekten heraf gennem økologisk drift og produktion.

Venstre, Erling Bonnesen

Nej. Venstre vil gerne give tilskud til udvikling, som vi gør til alle andre produktioner. Men ud af de penge, der sættes af til udvikling, skal økologi have sin andel lige så vel som konventionel produktion skal. Økologi får i forvejen, på flere områder, højere tilskud end konventionel produktion pr. produceret enhed. Det gælder f.eks. grundtilskud, ekstra arealtilskud og omlægningstilskud.