Støtte til regler om klimakrav

Støtter du økologernes ønske om at udvide de danske regler for økologisk fødevareproduktion til også at omfatte klimakrav?

Alternativet, Christian Poll

Ja. Økologikravene må ikke være bagud. For så kan der stilles spørgsmålstegn ved, om økologien er den mest miljøvenlige måde at producere på. Derfor skal økologikravene løbende strammes, som det kendes fra miljømærkerne Svanen og Blomsten. Det kan fx være klimakrav, som primært handler om brugen af maskiner samt opvarmning og lys. Der bør skabes incitamenter til, at flere økologiske landmænd vælger at investere i egen energiproduktion, fx solceller, vindmøller, solvarme, jordvarme osv.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Nej.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Det har vi flere gange foreslået over for regeringen både nationalt og i forhold til EU-reglerne. Vi lægger meget vægt på, at økologien også bliver førende i forhold til at løse udfordringerne med den globale opvarmning.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja. Det er vigtigt, fordi der er kritik af økologi om, at det udleder mere CO2. Det kan klimakrav overvinde.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Ja. Det vil være naturligt at lade kravene dække bredere end i dag. Og klimahensyn ligger i naturlig forlængelse af den økologiske tankegang. Der bør så vidt muligt satses på fælles EU-regler, så økologiske varer fra forskellige EU-lande stadig er sammenlignelige.

Liberal Alliance, Mette Bock

Nej. Det er alt for komplekst. Og det vil desuden fordyre produktionen yderligere.

Radikale, Ida Auken

Ja. Vi ser i øjeblikket på, hvordan vi kan få et mere klimavenligt landbrug. Vi vil måske ikke gøre det på præcis samme måde som økologerne, men vi vil i samme retning.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Det vil vi meget gerne være med til at udvikle sådan, at det kan ses i det danske klimaregnskab og sådan, at forbrugerne får en ekstra kvalitet at tilvælge. For at det kan krediteres Danmarks klimaregnskab, skal der være en dokumenterbar forskel sammenlignet med den kemikaliebaserede produktion. Vi vil også arbejde for mere dynamik på EU niveau, herunder at økologikrav udvikles videre på klimaområdet.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Det kommer helt an på de dokumenterede effekter på klimaet!

Venstre, Erling Bonnesen

Venstre mener umiddelbart ikke, at vi skal stramme danske regler for økologisk fødevareproduktion, og dermed gøre dansk økologisk produktion mindre konkurrencedygtig i forhold til andre lande. Undersøgelser har vist, at Danmark allerede er det land, der producerer fødevarer med det laveste klimaaftryk. Det kan vi være stolte over. Hvis økologerne selv ønsker en udvidelse af reglerne, er vi dog være klar til at lytte til baggrunden for disse ønsker, da vi ønsker at skabe de bedste rammer for erhvervet.