Styrk økologi i uddannelser

Vil du støtte styrkelse af uddannelse i økologi på Danmarks landbrugs- og kostuddannelser?

Alternativet, Christian Poll

Ja. Økologi skal som minimum sidestilles med konventionel produktion. Der bør undervises i sprøjtemidlernes negative påvirkning af natur, grundvand og ophobning i kroppen. Der bør oprettes selvstændige økologiskoler, hvor man ikke behøver at lære om sprøjtning og kunstgødning.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Jeg vil være ærlig og sige, at jeg ikke ved hvor meget det er vægtet i dag, men det er da noget som selvfølgelig skal fylde i forbindelse med uddannelsen.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Økologi skal have en central placering i alle uddannelser inden for landbrug og kost. Det skal sikres gennem bekendtgørelser m.v.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Ja. Det er vigtigt med et alsidigt udbud af uddannelser. Og vigtigt, at især kommende landmænd tilskyndes til at tænke i alternative produktionsformer.

Liberal Alliance, Mette Bock

Ja, hvis efterspørgslen er der, bør uddannelse i økologi udbydes flere steder og indgå som en større del af pensum.

Radikale, Ida Auken

Ja.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Næste generation af økologiske landmænd og kostuddannede skal sikres nu. Det nuværende økologiuddannelse på landbrugsskoler (en uge) skal kvalitetsvurderes, styrkes og udvides, ligesom der skal være mulighed for speciale- og lederuddannelser i økologi. De gode indsatser for øget økologi i kost og ernæringsuddannelser skal støttes og udvides, så vores kommende kokke, storkøkkenarbejdere og ernæringsassistenter har solid viden og erfaringer med økologi, som er fremtidens fødevarer.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja. Uddannelserne skal give redskaber til at håndtere den mangfoldighed der findes i vareudbud og i forbrugernes efterspørgsel.

Venstre, Erling Bonnesen

Ja. Det er en del af Venstres egen økologiske handlingsplan fra 2011, at vi vil styrke uddannelse i økologi på landbrugsuddannelsen. Nu vil vi derfor gerne se på, om det har haft den ønskede effekt og i så fald fortsat bør prioriteres.