Udligning af prisforskellen

Vil du arbejde politisk for at udligne prisforskellen mellem økologiske og konventionelle fødevarer, og derved motivere til et bæredygtigt valg ved køledisken - fx vha. lavere moms på økologiske varer eller andre tiltag?

Alternativet, Christian Poll

Ja. Momsdifferentiering. Afgifter på produkter, der er produceret med brug af sprøjtegifte. Mere af landbrugsstøtten skal gå til økologiunderstøttende aktiviteter.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja. Men det bliver ikke på momsen.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Afgifter og moms bør omlægges, så de også afspejler produktionen belastning af natur, miljø og sundhed. Vi kunne f.eks. starte med at fjerne eller nedsætte momsen på økologiske produkter.

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja. Men partiet støtter ikke ændring af moms i dag.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Nej. KD ønsker generelt at nedsætte momsen på fødevarer, men går ikke ind for at forskelsbehandle økologiske og konventionelle varer. Desuden er Danmark et af de lande, der bruger den mindste andel af indkomsten på mad.

Liberal Alliance, Mette Bock

Nej. Fordi forbrugerne må afgøre hvilken produktionsform, de ønsker. Økologerne får allerede i dag massiv støtte til deres produktion, og denne ønsker vi ikke at øge yderligere.

Radikale, Ida Auken

Ja. Ved at støtte økologien som vi gør samt skubbe på for, at offentlige indkøb også går mere i retning af økologiske produkter, støtter vi økologien mere end det konventionelle landbrug. Det er bedre at hjælpe økologien til at blive konkurrencedygtig end at begynde med momsdifferentiering, der er et voldsomt bureaukrati.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. SF er generelt imod differentieret moms. Konventionelt landbrug bør generelt bære en større byrde ved at undgå de eksterne omkostninger som produktionen medfører på grund af sprøjtegifte osv. Eller sagt på godt dansk - det skal ikke kunne betale sig at forurene på den måde som den konventionelle produktion foregår i dag, hvilket vil betyde at markedsprisen for konventionelle priser skal op. Omvendt skal økologisk produktion støttes (omlægningsstøtte, udviklingsstøtte osv.) for at bringe markedsprisen ned.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Nej. Styrke efterspørgslen efter økologiske produkter. Det er ikke realistisk med differentieret moms af administrative årsager; momssystemet er enkelt og gennemskueligt.

Venstre, Erling Bonnesen

Nej. I Venstre mener vi, at det er op til danskerne selv at vælge, hvad der skal på bordet - på markedsvilkår.