Voxpop: Hvad synes du om foreningens udspil?

På generalforsamlingen 2017 blev Økologisk Landsforenings udspil til et nyt øko-mærke debatteret. Også den generelle udvikling - eller manglen på samme - var centrum for diskussionen om økologiens fremtid. Vi spurgte nogle af de tilstedeværende, hvad de synes om foreningens udspil.

ELISABETH RASMUSSEN,
STENGÅRDEN

Det er en kompleks debat. Jeg kan godt sætte mig ind i en virksomhed eller den økolog, der har en stor produktion – han er bange for at komme i klemme, hvis der kommer et nyt mærke. Der er også et godt stykke vej, før vi ved, om det bliver et mærke eller et diplom. Men der er helt klart et behov.

Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne hæve sig op over Ø-mærkets regler med noget andet end biodynamikernes Demeter-mærke. Altså en eller anden form for anprisning af de landmænd, der gør noget ekstra. Jeg kan blive helt høj af at høre de ældre økologer tale om, hvordan de var med til at udvikle det økologiske regelsæt i sin tid. Det har jeg ikke oplevet, men måske er tingene også mere komplicerede i dag?

FRANK VAN BEEK,
KVALITETSLEDER HOS AARSTIDERNE

Hvordan lægger vi ting oven i reglerne? For os som firma er det et dilemma, især fordi mange af vores gartnere allerede gør noget ekstra. Hvordan anerkender vi, hvis en gartner fx gør noget ekstra i marken som at lave et blomsterhegn, våde pletter eller lader være med at pløje en del af markerne?

Når man anerkender en ting frem for noget andet, så er der også en indbygget kritik over for dem, der ikke gør netop det. Og måske gør de noget andet godt, som ikke er med som kontrolpunkt i den nye mærkning? Det skal man overveje grundigt. Men det vil være dejligt, hvis branchen bliver enige om, at et nyt mærke eller diplom er vejen frem - uden at devaluere økomærket, som vi er meget glæde for alle sammen.

KIRSTEN MOESLUND SIVERTSEN,
STENSBØLGÅRD

Det er en meget levende debat. Økologer er ildsjæle og vil gerne diskutere. Jeg har været med til et af de lokale møder, og min indgang var, at vi skal passe på med at ødelægge det brand, Ø-mærket er. Men mødet viste mig, at et mærke eller et diplom kan være en blomst i knaphullet på den økolog, der gør noget ekstra for dyrevelfærden eller bruger dansk soja frem for at importere den fra Kina. Altså en barre, hvor man kan få et mærke og bruge det i sin marketing. Det er er god idé.

Vi har gårdbutik og mange gæster på vores gård med 120 malkekøer. Gæsterne spørger eksempelvis: Hvorfor får kalven ikke lov til at gå sammen med sin mor? Det har mange forbrugere svært ved at forstå. Måske kunne vi gøre noget dér?