Mere lokalt samarbejde kan løfte økologien

Danmark er verdens førende økologination. 10 % af det samlede fødevaresalg er nu økologisk. Dét kan vi være stolte af. Men samtidig står vi ved en skillevej.

På den ene side har økologien medvind i sejlene, på den anden side har vi nået grænsen for, hvor meget EU vil tillade, at Ø-mærket kan udvikle sig. Landbruget, samfundet og kloden er udfordrede, og som konsekvens stiller forbrugerne nye krav. I Økologisk Landsforening vil vi videre med økologi, og vi ser lokalt samarbejde om økologi som en af vejene hertil.

Lokale initiativer pibler frem

Økologiens udvikling har altid været drevet frem af initiativer på landbrug og virksomheder. Og som forening oplever vi, at mængden af initiativer stiger i takt med økologiens fremgang. I Vejle samarbejder kommune og borgere fx om naturpleje for at bevare biodiversiteten i naturen. I Lejre er en gruppe grønsagsproducenter gået sammen og har dannet et grøntsagskonsortium, så de nemmere kan producere og afsætte deres produkter – både lokalt og i København.

Hent brochuren som pdf her

Foreningen omorganiserer for at bakke op

Fremadrettet ønsker Økologisk Landsforening i højere grad understøtte lokale initiativer og udbrede de gode erfaringer. Derfor har vi fra årsskiftet omorganiseret os, så vi er endnu bedre rustet til at bakke op om vores medlemmers initiativer.

Med disse ord ønsker vi at inspirere til, hvordan du via samarbejde lokalt kan udvikle økologi. Og vi ønsker at gøre opmærksom på, at der er hjælp at hente i foreningen. Derudover vil vi rigtig gerne høre om dine idéer til lokale initiativer. Sådan udvikler vi økologien, så det kan mærkes – også lokalt.

 

Økologi – ”lokale initiativer med globale perspektiver”

Hvorfor?

Det er i det lokale, vi bedst kan mærke (!) vi gør en forskel. Det handler om personlige relationer, livsglæde, handlekraft og et levende demokrati.

Læs mere om hvorfor her

 

Hvad?

Det lokale arbejde handler om mangt og meget men især om at samarbejde.

Læs mere om hvad vi vil med lokalt samarbejde her

 

Perspektiv

Lokalt samarbejde styrker den sociale sammenhængskraft og den erhvervsmæssige vitalitet. Det vil styrke landbrugets innovationskraft. Og det kan sikre en fremtid, hvor fødevareforsyningen foregår i et tæt samspil mellem bymiljøer og deres lokale opland.

Læs mere om perspektiver her

 

Hvordan?

Det vil vi gerne diskutere, når vi mødes, og vi vil gerne finde en fremgangsmåde, som kan involvere flest mulige og engagere til at medvirke til at gøre en forskel.

Læs mere om hvordan vi gerne vil samarbejde her

 

Hvorfor?

Økologien er kommet for at blive. Alle solemærker peger på stigende omlægning og politiske mål for en økologisk fremtid. Det skal ses på baggrund af, at landbruget, vores fødevaresystemer og kloden er udfordrede. Det handler om klima, om det omgivende miljø, om biodiversitet og livet generelt, om landbrugets ressourcer og jordens frugtbarhed, om dyrenes ve og vel, om forsyning, om vores sundhed og om kvaliteten af vores mad.

Selvom verdensmarkedet, EU's regulering og politiske tiltag er afgørende for økologiens udvikling, så vil lokalt bestemte indsatser, ønsker og krav i stigende grad bidrage til løsninger og forandring. Den borgernære udvikling er en naturlig modspiller til globaliseringen og de verdensomspændende udfordringer. Det er i det lokale, vi bedst kan mærke (!) vi gør en forskel. Det handler om personlige relationer, livsglæde, handlekraft og et levende demokrati.

Som organisation og fællesskaber skal vi vise vejen og løfte økologien både i omfang og i vores evne til at finde nye veje. Det handler både om udbredelse og om udvikling. Det forudsætter en fremadrettet, massiv involvering af foreningens medlemmer lokalt i arbejdet med at drive den økologiske udvikling. Vi vil sætte fokus på lokale initiativer med globale perspektiver!

Vi ønsker at rejse en diskussion i foreningen om det engagement, som trives bedste i de nære sammenhænge, om det kan styrkes og samtidig samlet bidrage til at styrke foreningens indsats for at udvikle og udbrede økologien.

Hvad?

Det lokale arbejde handler om mangt og meget men især om at samarbejde. Der er mange velkendte historier, og alligevel er mulighederne langt fra udtømte, og de stiger med antallet af økologer. Eksemplerne er mange, nogle er mere kommercielle, andre mere idealistiske, og det ene kan føre til det andet:

  • Bedriftssamarbejder om foder, gødning, biogas, recirkulering og udnyttelse af affald, dyr, græsning, naturpleje, maskiner, indkøb og anskaffelser, forarbejdning, afsætning osv.
  • Samarbejder som kan fremme nye veje til finansiering, overgå til selskabsdannelser med nye ejerformer, afsætningsstrukturer og jordfordeling. Nogen snakker endda om at skabe en ny andelsbevægelse.
  • Muligheden for med en ny mærkningsordning at forene indsatserne for at løfte økologien og samtidig markere det lokale tilhørsforhold.
  • Lokalt samarbejder mellem landbruget, lokale virksomheder, detailhandlen og andre afsætningssystemer. Med vores evner til at samarbejde parret med de udviklingen indenfor it og logistik, må det være et spørgsmål om tid før lokale fødevarer finder sin vej fra jord til bord.
  • Udvikle samspillet med myndighederne og det lokalpolitiske. I det nære er der langt flere muligheder for at skabe fælles fodslag omkring opgaveløsninger, som vedkommer borgerne i et lokalområde. Det kan række ind i fx skole og uddannelsesverdenen, i løsningen af sociale opgaver med borgere der har særlige behov og i forhold til eksempelvis at skabe nye løsninger med kildesortering og recirkulering, klimasikring og klimaløsninger.
  • Løsning af opgaver i lokalsamfundet, som i større eller mindre grad kan være borgerrettede og involvere lokale myndigheder omkring lokale interesser i landskabet, naturbeskyttelse- og udvikling, oplevelsesmuligheder og turisme, skole- og uddannelsesverdenen, offentlige indkøb og bespisningen og dermed samspillet med alle de ildsjæle der også findes i institutioner, køkkener, skoler osv. osv.
  • Borgerdrevne, lokale aktivistgrupper med initiativer omkring alt fra økologiske haver til initiativer som fødevarefællesskaber og kogræsserlaug, som fungerer i kraft af samarbejdet mellem landbrug og aktive borgere.
  • Lokale begivenheder a la Økodag, høstmarkeder, markeder, dyrskuer(!), pop-ups af enhver karakter og drevet i samarbejder på tværs
  • Foreningsorienteret involvering fx sætte foreningen på lokalkortet, initiativer til foredrag og diskussioner, organisering af deltagelse i lokale råd og nævn oma

Kataloget er langt, betingelserne varierer fra sted til sted, men mulighederne er enorme.

Perspektiv

Landbruget vil og skal også i en mere og mere økologisk fremtid være leverandører til det ’store’ marked og til eksport. Dette er på ingen måde i et modsætningsforhold til en større og større involvering i det nære. Lokalt samarbejde styrker den sociale sammenhængskraft og den erhvervsmæssige vitalitet. Det vil styrke landbrugets innovationskraft. Og det kan sikre en fremtid, hvor fødevareforsyningen foregår i et tæt samspil mellem bymiljøer og deres lokale opland. Det kan begrundes med, at der igennem det nære og samspillet med byerne kan skabes løsninger, som i langt højere grad stiller såvel byernes borgere som dens opland bedre i forhold til forsyning med sunde, friske og vedkommende fødevarer, samtidig med at der skabes lokale vækstmuligheder, tænkes i ressourcer og værdier i de lokalområder, som i årevis er blevet mere og mere pressede af byudviklingen.

I det spil snakker vi om økologiske fødevaresystemer, hvor samarbejdet og samspillet med nye tilgange kan flytte bjerge. Tiden er kommet til at tænke nyt, og til at skabe nye veje i forhold til at flette mange dagsordener og finde løsninger, hvor der er et gennemgribende samspil mellem private og offentlige interesser og borgere og virksomheder på en ny måde. Det ligger i vores dna som økologer at tænke i helheder.

Altså, som organisation forener vi landbrug, virksomheder, køkkener, forbrugere og andre i en fælles stræben efter at sikre en økologisk udvikling, hvor det er helheden, der står øverst på dagsordenen. FN har lavet bæredygtighedsmål i denne ånd, og til ånden hører, at de målene netop skal oversættes og implementeres i det lokale.

Landet som helhed, vores regioner og landsdele, vores kommuner, øer osv er de lokale enheder, der på hver deres måde er relevante som geografisk ramme for samarbejde og nære løsninger. Vi skal ikke hænge os i en detaljeret geografisk definition af ’det lokale’. Vi skal i lige så højgrad se det nærliggende og nærværende og dannelsen af konkrete samarbejder, partnerskaber, fællesskaber og netværk som rammen omkring økologiens udvikling og udbredelse.

Hvordan?

Hvordan finder vi hinanden? Hvor er vores fælles interesser? Hvordan arbejder vi sammen? Hvordan tager vi selv initiativer? Og hvordan kan vi spille med i alt det, der i øvrigt foregår lokalt? Hvordan kan dette understøttes af vores forening, vores sekretariat og vice versa?

Det vil vi gerne diskutere, når vi mødes, og vi vil gerne finde en fremgangsmåde, som kan involvere flest mulige og engagere til at medvirke til at gøre en forskel.

 

DER ER MEGET I GANG, OG DER ER HJÆLP AT HENTE

Foreningen understøtter allerede nu medlemmers mangfoldige lokale samarbejder, ligesom vi udvikler nye, samler kendt viden og gør den lettilgængelig, så det er nemt at finde redskaber til at skabe og fastholde de gode og vigtige samarbejder. Der er tale om både service til medlemmer og nye rådgivningsydelser.

 

Her får du en smagsprøve og kontaktinfo, hvis du vil vide mere:

Rådgivningstilbud fra Økologisk Landsforening

Samarbejde mellem økologiske bedrifter 

 

Sammen om afsætning

Der er mange fordele ved at gå sammen med andre producenter om at afsætte varer. Hvis du har lyst til at etablere direkte salg af dine produkter i samarbejde med andre, så kan vi rådgive dig om lovgivning, forretningsudvikling og opstart, hvad enten det er etablering af gårdbutikker eller direkte salg til lokale aftagere. 

Sammen om produktion og ejerskab

Flere landmænd er begyndt at afprøve forskellige modeller for samarbejde og nye ejerformer. Har du mod på at gå i samme retning, kan foreningen hjælpe med at understøtte lokale samarbejder mellem landmænd, herunder at finde gode samarbejdspartnere, udarbejde kontrakter, beregne økonomi og sætte struktur på samarbejder, så de kan blive gode og langvarige. 

Indkøbs- og salgskonsortier

Bedre afsætningsmuligheder, store indkøbsaftaler og vidensopbygning er fordele, som flere og flere småproducenter opnår ved at indgå i lokalt fællesskab og samarbejde. Hos Økologisk Landsforening kan du få hjælp til etablering og professionalisering af foreninger.

Kontakt

Hans Bach-Lauritsen

T: 61974902

M: hba@okologi.dk

http://okologi.dk/landbrug/projekter/tvaerfagligt/markedsvaekst-via-dokumentation-af-oekologisk-praksis-og-afsaetningsveje

 

Fødevarefællesskaber

Over hele landet er landmænd og forbrugere gået sammen om at skaffe lokale, økologiske fødevarer til fair priser gennem et arbejdende fællesskab. Vil du også starte et fødevarefællesskab i dit lokalområde, kan du få rådgivning herom i Økologisk Landsforening.

Kontakt

Hans Bach-Lauritsen

T: 61974902

M: hba@okologi.dk

http://okologi.dk/landbrug/projekter/tvaerfagligt/markedsvaekst-via-dokumentation-af-oekologisk-praksis-og-afsaetningsveje

 

Sammen om naturpleje

Flere steder i landet er landmænd, kommuner og borgere gået sammen om at lave naturpleje. Vil du også i gang med at drive græsningslaug, så har foreningen mange nyttige erfaringer, spændende inspiration og viden om opstart og drift af økologiske græsningslaug.

Kontakt

Iben A. Christiansen

T: 61 97 49 09

M: ic@okologi.dk

http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/koedproduktion/guide-til-afsaetning-af-koed-fra-oekologiske-graesningslaug

http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug

 

Sammen om renere vand

24 kommuner er allerede i gang med at skabe økologisk landbrug på arealer, der ligger oven på kommunens drikkevandsressourcer. Som borger kan du, alene eller i fællesskab med andre, lægge pres på lokalpolitikerne til i højere grad at lave tiltag, der beskytter natur- og drikkevandsområder. Økologisk Landsforening har god erfaring med, hvordan du kan påvirke på lokalt niveau og deler gerne ud af erfaringer via gode cases.

Kontakt

Peter Søndergaard

T: 61 97 49 03

M: petrus@okologi.dk

 

Sammen om mere økologi i kommunen

Flere og flere kommunale køkkener bliver omlagt til økologisk. Hvis du vil have mere økologi i din kommune, kan du alene, eller sammen med lokale medborgere, gå i dialog med kommunalpolitikerne og kommunale institutioner. Økologisk Landsforening har god erfaring med, hvordan du kan påvirke på lokalt niveau og deler gerne ud af erfaringer via cases.

Kontakt

Tanja Arnber Hansen

T: 61 97 49 08

M: tah@okologi.dk

 

Sæt dagsordenen i din kommune

Din indflydelse på Kommunalvalg 2017 er ikke begrænset til et kryds på stemmesedlen. Brænder du for at få mere økologi i din kommune, kan du påvirke allerede nu. Økologisk Landsforening giver gerne tips og tricks til, hvordan du alene, eller i fællesskab med andre i lokalområdet, kan påvirke via dialog med lokalpolitikere.

Kontakt

Tanja Arnber Hansen

T: 61974908

M: tah@okologi.dk

 

Tilbage til toppen