Materialer til undervisning i bæredygtighed og økologi

Undervisningsmaterialet Bæredygtighed og Økologi henvender sig til uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker. Hensigten er at integrere bæredygtighed og økologi som en naturlig del af al undervisningen i både teori og praksis.

Mad til mennesker - download undervisningsmaterialer

Undervisningsmateriale om bæredygtighed og økologi til undervisere på Teknisk Skoles grundforløb. Materialet Bæredygtighed og Økologi henvender sig til uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad til mennesker. Hensigten er at integrere bæredygtighed og økologi som en naturlig del af al undervisningen i både teori og praksis.

Lærervejledning

Vi anbefaler at man udskriver og orienterer sig i lærervejledningen for at få overblik over materialet inden download.

DOWNLOAD Lærervejledning

I lærervejledningen findes der oplysninger om de pædagogiske overvejelser i forhold til nedenstående emner.

 • Didaktisk model
 • Oversigtsmodel - hovedområde, områder og temaer
 • Undervisningsmål
 • Forslag til undervisningsforløb
 • Elevopgaver
 • Praktiske informationer om brug af materialet
 • Begrebsafklaring

Elevmateriale

Elevopgaverne kan også downloades fra denne side - siden er tænkt til, hvis du beder dine elever om selv at downloade opgaverne.

Undervisningsmaterialet

Der er udarbejdet undervisningsmateriale til i alt 10 undervisningsforløb klar til brug. Heraf er der tre overordnede områder: Fødevarer, miljø og sundhed - som er undervisningsforløb med op til flere udvalgte temaer. Derudover er der syv enkeltstående temaer: Klima, madspild, madkultur, økonomi & økologi, sanserne, sæson og mærkning.

I hvert undervisningsforløb findes der følgende materiale til læreren:

 • Didaktisk model
 • Undervisningsmål
 • Forslag til undervisningsforløb
 • Materialeliste
 • Bilag

Hele materialet samlet

Én, stor fil med hele materialet

DOWNLOAD

De tre områder

Hvert område er et undervisningsforløb med op til flere temaer inkluderet.

Område Fødevarer

I undervisningsmaterialet til området fødevarer kommer eleverne til at arbejde med tre emner, nemlig animalske produkter og fisk, kornprodukter og frugt og grønt.

Temaer: Mærkning, sæson, sanserne, økonomi & økologi

DOWNLOAD

Område Miljø

I undervisningsmaterialet til området miljø kommer eleverne til at arbejde med tre emner, nemlig økologisk kontra konventionel produktion, det miljøvenlige køkken og ressourcer.

Temaer: madspild, klima

DOWNLOAD

Område Sundhed

I undervisningsmaterialet til området sundhed kommer eleverne til at arbejde med tre temaer, nemlig næringsstofferne protein, fedt og kulhydrat, kostsammensætning og tilsætningsstoffer.

Tema: madkultur

DOWNLOAD

De syv enkeltstående temaer

Temaerne er korte forløb, som kan bruges alene, indgå i andre forløb, eller sammensættes efter eget valg.

Mærkning

I undervisningsmaterialet til temaet mærkning kommer eleverne til at arbejde med de forskellige mærker, der findes på bl.a. fødevarer, emballage og tekstiler.

DOWNLOAD:

Sæson

I undervisningsmaterialet til temaet sæson kommer eleverne til at arbejde med sæsonens råvarer, og hvorfor det er vigtigt at tænke i sæson - både i forhold til smag, sundhed, klima, miljø og økonomi.

DOWNLOAD:

Sanserne

I undervisningsmaterialet til temaet sanserne kommer eleverne til at arbejde med de fem grundsmage, duft, konsistens og udseende, samt hvilken betydning sanserne har for den samlede oplevelse af måltidet.

DOWNLOAD:


Økonomi & økologi

I undervisningsmaterialet til temaet økonomi & økologi kommer eleverne til at arbejde med problemstillingen om, hvorvidt det kan lade sig gøre at holde budgettet ved anvendelse af økologiske råvarer.

DOWNLOAD:

Madspild

I undervisningsmaterialet til temaet madspild kommer eleverne til at arbejde med, hvordan de kan minimere madspild i forhold til planlægning, indkøb, forarbejdning og tilberedning af maden.

DOWNLOAD:

 

Klima

I undervisningsmaterialet til temaet klima kommer eleverne til at arbejde med klimavenlig mad i forhold til tilberedning, anvendelse af animalske og vegetabilske fødevarer, sæson, madspild og økologi.

DOWNLOAD:

Madkultur

I undervisningsmaterialet til temaet madkultur kommer eleverne til at arbejde med udviklingen i den danske madkultur, samt hvilken betydning madkulturen har for vores klima og sundhed.

DOWNLOAD: