Biosynergi A/S

Østerhovedvej 4
Skarø
5700 Svendborg
Denmark  

Tlf.: (+45) 6220 1201

info@biosynergy.dk
biosynergy.dk

 

Biosynergy A/S leverer totalløsninger til bæredygtige egnsudviklingsprojekter både i Danmark og i ulande. Vi udtænker helhedsorienterede koncepter til dyrkning, forarbejdning og afsætning af plantebaserede produkter og formidler kontraktdyrkning i Danmark og i udlandet af optimerede, økologiske urter til kosttilskud mm. Derudover deltager vi i forskningsprojekter og formidler viden om optimale dyrkningssystemer, dyrkning ud fra planters indholdsstoffer og anvendelse af urter.