Danforel A/S

Slagterivej 2
7200 Grindsted
Denmark

Tlf.: (+45) 7643 9000

danforel@danforel.com
danforel.com

Danforel har i dag en position som Europas førende og største producent af røgede ørredfiletprodukter.

Danforel har en stor produktion af økologiske fileter. Alle råvarer til denne produktion kommer fra danske økologiske dambrug, som arbejder under Europas strengeste miljøkrav. I det økologiske opdræt er der lagt vægt på dyrevelfærd og trivsel.