Fonden Grantoftegaard

Pederstrupvej 69
2750 Ballerup
Denmark

Tlf. (+45) 8818 5830

grantoftegaard@grantoftegaard.dk
grantoftegaard.dk

Landbruget på Grantoftegaard er økologisk og har rådighed over 800 ha. jord, hvoraf de 300 bliver dyrket med hvede til brød og andre korn- og frøafgrøder. Øvrige hektarer er vedvarende græs- og naturarealer, hvor der foretages høslet og naturpleje, herunder bjørneklobekæmpelse. Naturplejen foregår ved afgræsning med dyrehold på 700 får og lam samt 100 stk kvæg.