Klimaoptimeret praksis - besøg på Drudgården på Fyn

Bedriftsbesøg på Drudgården i Tommerup på Fyn med fokus på klimavenlig planteavl.

Økologisk Landsforening inviterer sammen med ØkologiRådgivning Danmark til bedriftsbesøg på Drudgården. Du vil på besøget blive præsenteret for brugen af efterafgrøder som klimatiltag. Senere vil vi gennemgå selvsamme via ESG-GreenTool for at påvise effekten af efterafgrøderne såvel som hvad undtagelse af lavbundsjorde og halmstrategier kan gøre.

Program:

 • Velkomst v/ Peter Pinstrup, ØkologiRådgivning Danmark – kort introduktion til dagens program.
 • Præsentation af ejendommen v/Morten Hansen – ejer af Drudgården.
 • Efterafgrøder som et klimatiltag på en planteavlsbedrift – hvad er plusser og minusser ved efterafgrøder rent klimamæssigt.
 • I marken og se på efterafgrøder etableret efter høst og raps etableret med gruppesåning uden pløjning.
 • Introduktion til det nye ESGreenTool og hvad det kan vise – hvordan ser bedriftens regnskab ud for 2020, og hvilke tiltag vil det være muligt at implementere i den fremtidige drift.
  • Flere efterafgrøder/mellemafgrøder i sædskiftet
  • Udtagning af lavbundsjorde i markplanen
  • Ingen fjernelse af halm fra markerne
 • Sandwich og afslutning

Tidspunkt: Fredag den 7. oktober kl. 9 – 13

Sted: Drudgården v. Morten Højskred Hansen, Krengerupvej 30, 5690 Tommerup

Vi glæder os til at se dig til en spændende dag.

Tilmeld dig herunder

Tid

7. oktober 2022

Kl. 9 - 13

Lokation

Krengerupvej 30
5690 Tommerup

Rutevejledning

Arrangør

Økologisk Landsforening

Pris

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmeld dig her på siden. Sidste frist for tilmelding er d. 4. Oktober 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

David Vejen, dve@okologi.dk, Tlf. 41 90 20 08

Tilmelding

Besøget er støttet af

Paf
Luk (Esc)