Før-høst-besøg

Med høje priser på korn- og proteinafgrøder har der aldrig været en større gevinst at hente ved at gøre sig umage i marken og planlægge den kommende vækstsæson grundigt.

Derfor tilbyder ØkologiRådgivning Danmark igen i år før-høst-besøg, som giver dig et godt afsæt til vækstsæsonen 2023. Samtidig giver et før-høst-besøg mulighed for at planlægge og justere
efterafgrøder, sædskifte og bekæmpelse af rodukrudt i 2022 ud fra afgrødernes aktuelle tilstand.
Ved et før-høst-besøg behandler vi følgende emner:

Erfaringer fra vækstsæsonen
- Virkning af ukrudtsbekæmpelse mv.
- Gødningsvirkning. Behov for ekstra tildeling af kalium og svovl
- Effekt af rodukrudtsbekæmpelse

Aktuelt i marken
- Marker med problemukrudt
- Udtagning af pletanalyser i områder med mangelsymptomer eller dårlig vækst
- Kløvergræsudlæg og efterafgrøder

Markplanlægning 2023
- Markplan og udsædsplan
- Efterafgrøder efter høst
- Strategi mod rodukrudt

Tilmelding:
Kontakt en planterådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark eller Linda S. Kristensen på 7660 2461 eller lkr@oerd.dk

Besøgene vil finde sted fra midt juni til sidst i juli måned.

Se udregninger af hvor vigtigt besøget er her

Tid

15. juni - 31. juli 2022

Kl. 8:00 - 20:00

Lokation

P58P+R9 Vandel
7184 Vandel

Rutevejledning

Arrangør

ØkologiRådgivning Danmark

Pris

Faktureres som almindeligt markbesøg

Kontakt en planterådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark eller Linda S. Kristensen på 7660 2461 eller lkr@oerd.dk

Luk (Esc)