Klimaoptimeret praksis - besøg hos Søren Staun

Bedriftsbesøg hos Søren Staun i Nibe med fokus på klimavenlig planteavl.

Økologisk Landsforening inviterer i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark til bedriftsbesøg hos Søren Staun. Vi vil i løbet af dagen snakke om forskelligt organisk gødning, og hvilke klimamæssige forskelle der ligger i forskellig bruge af disse. Dernæst vil du på besøget blive præsenteret for brugen af efterafgrøder som klimatiltag. Senere vil vi gennemgå selvsamme via ESG-GreenTool for at påvise effekten af efterafgrøderne såvel som hvad undtagelse af lavbundsjorde og halmstrategier kan gøre. Afsluttende du blive introduceret til det nye EsGreenTool med udgangspunkt i bedriftens regnskab, samt hvilke tiltag der kan implementeres fremadrettet.

Program

 • Velkomst v/ Peter Pinstrup, ØkologiRådgivning Danmark – kort introduktion til dagens program.
 • Præsentation af ejendommen v/ Søren Staun
 • Organiske gødninger – hvilke forskelle er der på dem når der kigges med klimabriller på dem?
 • I marken og se på efterafgrøder, både undersået og etableret efter høst.
 • Kaffe og kage
 • Introduktion til det nye ESGreenTool og hvad det kan vise – hvordan ser bedriftens regnskab ud for 2020, og hvilke tiltag vil det være muligt at implementerer i den fremtidige drift.
  • Flere efterafgrøder/mellemafgrøder i sædskiftet
  • Reduktion fra 107 kgN/ha til 65 kgN/ha og mere kløvergræs
  • Udbytter i korn og bælgsæd hæves med 8%
 • Tak for i dag

Tidspunkt: Fredag den 12. oktober kl. 13 – 17

Sted: Grydstedvej 58, 9240 Nibe

Vi glæder os til at se dig til en spændende dag.

Tilmeld dig herunder

Tid

12. oktober 2022

Onsdag den 12. Oktober fra 13-17

Lokation

Grydstedvej 58
9240 Nibe

Rutevejledning

Arrangør

Økologisk Landsforening

Pris

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Sidste frist for tilmelding er d. 9. oktober 2022.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

David Vejen, dve@okologi.dk, Tlf. 41 90 20 08

Tilmelding

Besøget er støttet af:

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)