Kraftige efterafgrøder på Sjælland

Efterafgrøder har potentiale til at øge jordens frugtbarhed, bidrage med tiltrængt kvælstof samt fastholde næringsstoffer i sædskiftet. Men effektive efterafgrøder kræver kraftige efterafgrøder. Derfor inviterer Innovationscenter for økologisk landbrug og Økologisk VKST til markdag i projektet Kraftige efterafgrøder, hvor vi bl.a. ser på årets forsøg hos økologisk landmand, Torben Karlsen, i Kirke Hyllinge. Her bliver der god mulighed for at snakke jord, blandinger, etbaleringsmetoder og -tidspunkter samt økonomi.

Forsøget er opdelt i blandinger med kvælstoffokus og blandinger med kulstoffokus. For hver hovedgruppe har vi undersøgt effekten af tidlig såning, enten som udlæg eller efter skårlægning, sammenlignet med såning efter almindelig høst.

Derefter kører vi til Svanholm hvor vi ser på undersået kløvergræs med urter, rug sået sidst i september og Terralife-blanding i større skala. Svanholm er et storkollektiv, som har drevet jorden omkring Godset økologisk i mange år. Svanholm har både grøntsagsproduktion, planteavl og kvæg – derudover praktiserer de holistisk afgræsning.

Program

10.00 Ankomst og kaffe

10.15 Velkomst og intro v/ projektleder Malte Nybo Andersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug & økologisk landmand, Torben Karlsen

10.30 Nye og spændende arter, v/ økologikonsulent Ninna Rieper Boesen, sammensætning af blandinger og Økologisk VKST C/N-forhold

10.45 Markvandring i årets forsøg v/ projektleder Dennis Weigelt Pedersen, Innovationscenter for økologisk landbrug

11.30 Vi kører til Svanholm Gods

11.45 Frokost i marken

12.00 Markvandring i efterafgrøder på Svanholm

12.30 Etableringsmetoder og -tidspunkter v/ økologikonsulent Ninna Rieper Boesen, Økologisk VKST

13.00 Tak for i dag

Tid

3. november 2021

10:00 - 13:00

Lokation

Stop 1:
Ejby strandvej 1
4070 Kirke Hyllinge

Stop 2:
Svanholm Gods
4050 Skibby

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris og tilmelding

Arrangementet er gratis – dog er tilmelding nødvendig.

Arrangør

Markdagen er arrangeret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i projektet Kraftige efterafgrøder.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Kontaktperson

Dennis Weigelt Pedersen
Projektleder
dewp@icoel.dk / +45 41 90 20 12

Tilmelding

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)