Bæredygtighed og fødevaremangel

Økologi er en del af løsningen på fødevaremangel og fattigdom i udviklingslande.
 • Økologiske landbrugsmetoder i udviklingslande skaber en mere frugtbar jord, som bedre modstår tørke, og som giver mere mad i områder, hvor fødevaremangel er udbredt.
 • Økologi hjælper med at mindske fattigdom, fordi de økologiske landbrugsmetoder er baseret på lokale ressourcer og sparer penge til pesticider og kunstgødning.
 • Økologi anbefales af FN mod fødevaremangel: Agroecology and the right to food. Rapport til FN General Assembly.

Fakta om fødevaremangel og økologi

Sult skyldes ikke mangel på mad i verden. FN anslår, at der allerede i dag produceres mad nok til 12 mia. mennesker, og at fattigdom er den største barriere for flere menneskers adgang til mad. En række internationale rapporter anbefaler økologi og agroøkologiske metoder som bæredygtigt middel til bekæmpelse af sult og fattigdom i landområder i udviklingslande.

Økologi mindsker fattigdom

Når fattige bønder i Afrika tager økologiske metoder i brug, får de kontante fordele ud af det. Det er konklusionen i en fælles rapport fra to FN-organer for handel, udvikling og miljø, UNCTAD og UNEP. Efter konsultation med over 400 eksperter på området konkluderer rapporten1:

‘Policies that promote sustainable agricultural practices stimulate more technology innovation, such as agroecological approaches and organic farming to alleviate poverty and improve food security’.

Rapporten peger blandt andet på disse gevinster:

 • Bønderne sparer de penge, de ellers skulle have brugt til sprøjtemidler og kunstgødning
 • De får større høst og derfor flere varer, som de kan sælge
 • De kan tage højere priser, når de er underlagt økologikontrol
 • De kan tjene penge på forarbejdning af de økologiske produkter

Økologi øger jordens frugtbarhed og mængden af mad

En anden rapport, Organic Agriculture and Food Security in Africa2 konkluderer, at økologisk landbrug

‘can increase agricultural productivity and can raise incomes with low-cost, locally available and appropriate technologies, without causing environmental damage’.

Økologisk landbrug kan ikke løse den globale fødevareudfordring alene, men ved at styrke jordens frugtbarhed giver økologi to-tre gange højere udbytter i marken, styrket fødevaresikkerhed og højere husstandsindkomster i ulande. Da en mere frugtbar jord også holder bedre på vand, er økologiske metoder også et værn mod stigende forekomst af tørke og tunge regnskyl, der følger af klimaforandringerne.

Økologi er en bæredygtig løsning i ulande

Økologisk landbrug kan - hvis det bliver drevet klogt - inden for 10 år fordoble produktionen af fødevarer i hele regioner samtidig med, at økologiske metoder kan dæmpe klimaforandringerne og mindske fattigdom i landområder. Det skriver FN's særlige rapportør for retten til mad, Olivier de Schutter, i præsentationen af rapporten Agroecology and the right to food3 fra marts 2011.

Olivier de Schutter påpeger I rapporten, at agroøkologiske metoder

 • Øger produktiviteten på markniveau
 • Reducerer fattigdom i landområder
 • Bidrager til bedre ernæring
 • Bidrager til tilpasningen til klimaforandringer

Økologi og verdensmålene

FAO konstaterer i ’FAOs work om agroecology’ i 20184, at agoøkologiske metoder er centrale for at nå de 17 verdensmål.

Verdensmål nr. 25 er specifikt udryddelsen af sult. Indsatsen er beskrevet i en række delmål, og økologi leverer oplagte løsninger på tre af disse:

2.3 Inden 2030 skal produktiviteten i landbruget og indkomsterne for små fødevareproducenter fordobles, særlig for kvinder, oprindelig folk, familiebønder, kvægavlere og fiskere, herunder gennem sikker og lige adgang til jord, andre produktive ressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

2.4 Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

2.5 Inden 2020 skal den genetiske diversitet bevares for såsæd, opdyrkede planter, landbrugsopdræt og husdyr, samt deres relaterede vilde arter, herunder gennem fornuftigt forvaltet og diversificerede såsæd- og plantebanker på nationalt, regionalt og internationalt niveau, og der skal fremmes adgang til, samt retfærdig fordeling af goderne ved udnyttelse af de generiske ressourcer og den associerede traditionelle viden, som internationalt aftalt.

Kilder

1 http://www.wecf.eu/download/2008/Global_SDM_130408_FINAL.pdf

2 Organic Agriculture and Food Security in Africa

3 Agroecology and the right to food.

4 http://www.fao.org/3/i9021en/i9021en.pdf

5 https://www.verdensmaalene.dk/maal/2

 

 

Materialet er udarbejdet i projektet ”De gode fortællinger om økologi og bæredygtighed”, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Fonen for Økologisk Landbrug